Úvodní strana > Dotace > ZAJIŠTĚNÍ SPOLUFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S CELOSTÁTNÍ A NADREGIONÁLNÍ PŮSOBNOSTÍ

 ZAJIŠTĚNÍ SPOLUFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S CELOSTÁTNÍ A NADREGIONÁLNÍ PŮSOBNOSTÍ

​​PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA ZAJIŠTĚNÍ SPOLUFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S CELOSTÁTNÍ A NADREGIONÁLNÍ PŮSOBNOSTÍ - rok 2022


- schválen a vyhlášen Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 11. 4. 2022, usnesení č. ZK 114/04/22

- administrátor programu: odbor sociálních věcí

Na pořadí žádostí nezáleží!

VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU

Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:

- od 17. 5. 2022, 9:00 hodin

- do 23. 5. 2022, 16:00 hodin.

Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný nebo zaručený elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.

Důležité dokumenty:

 

Kontakty:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Bc. Anna Vendlová
+420 354 222 239
anna.vendlova@kr-karlovarsky.cz

Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.

Zveřejněno 12. 4. 2022.


 

 

Archív informací:

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA ZAJIŠTĚNÍ SPOLUFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S CELOSTÁTNÍ A NADREGIONÁLNÍ PŮSOBNOSTÍ - rok 2021

 

schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 486/12/17 ze dne 7. 12. 2017

vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 342/03/21 ze dne 22. 3. 2021

administrátor programu: odbor sociálních věcí

Na pořadí žádostí nezáleží!

VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU

Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy.

Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:

- od 27. 4. 2021, 9:00 hodin

- do 3. 5. 2021, 16:00 hodin.

Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.

Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však 10 pracovních dnů předem, tj.:

- od 13. 4. 2021, 9:00 hodin.

Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.

Důležité dokumenty:

 

Kontakty:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Bc. Anna Vendlová

354 222 239

anna.vendlova@kr-karlovarsky.cz

Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.

Zveřejněno dne 24. 3. 2021 

Za stránku zodpovídá: Bc. Anna Vendlová
Datum poslední změny: 17.2.2023 7:03