Úvodní strana > Dotace > STIPENDIJNÍ (DOTAČNÍ) PROGRAM KARLOVARSKÉHO KRAJE PRO STUDENTY LÉKAŘSKÝCH FAKULT V OBORECH VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ A ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

 STIPENDIJNÍ (DOTAČNÍ) PROGRAM KARLOVARSKÉHO KRAJE PRO STUDENTY LÉKAŘSKÝCH FAKULT V OBORECH VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ A ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

STIPENDIJNÍ (DOTAČNÍ) PROGRAM KARLOVARSKÉHO KRAJE PRO STUDENTY LÉKAŘSKÝCH FAKULT V OBORECH VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ A ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 380/09/22 ze dne 12. 9. 2022

administrátor programu: odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení vzdělávání
 
Žadatel musí odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu elektronické žádosti a v případě povinnosti i doručit listinnou žádost včetně všech povinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje (viz níže kontakty) nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu listinné žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému. Seznam povinných příloh nalezne žadatel v Pravidlech pro příjem a hodnocení žádostí a poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje.
 
Příjem žádostí – noví žadatelé (= žadatelé dle čl. V písm. a))
 
Elektronická žádost
Zahájení 14. 2. 2023, 8:00 hod.
Ukončení 30. 6. 2023, 16:00 hod.
a
listinná žádost včetně příloh
Ukončení 13. 7. 2023, 15:00 hod.
 
Příjem žádostí – stávající stipendisté (= žadatelé dle čl. V písm. b), kteří chtějí 48 000 Kč)
Elektronická žádost
Zahájení 25. 10. 2022, 8:00 hod.
Ukončení 8. 11. 2022, 16:00 hod.
a
listinná žádost včetně příloh
Ukončení 18. 11. 2022, 15:00 hod.
 
Příjem žádostí – stávající stipendisté (= žadatelé dle čl. V písm. b), kteří chtějí 150 000 Kč)
Elektronická žádost
Zahájení 14. 2. 2023, 8:00 hod.
Ukončení 30. 6. 2023, 16:00 hod.
a
listinná žádost včetně příloh
Ukončení 13. 7. 2023, 15:00 hod.
 
 
 
NA POŘADÍ ŽÁDOSTI NEZÁLEŽÍ! NENÍ NUTNÉ ŽÁDOST PODÁVAT IHNED PO ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI!
 
Důležité dokumenty:
  • Vyhlášení programu a pravidla pro příjem a hodnocení žádostí a poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
  • 59_smlouva_stipendia_VS_2023_VL_a_ZL.docVzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
  • 59_Povinne_udaje_stipendia_VS_2022_2023.docxVzor formuláře dalších povinných údajů k žádosti - formulář musí být přílohou žádosti v listinné podobě !!!
  • Vzor_zadost_2022_2023_program.docxVzor žádosti o poskytnutí dotace
  • 59_dodatek_stipendiste_2020_VL.docxVzor dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace pro studenty všeobecného lékařství, kteří pobírají stipendium od roku 2020
  • 59_dodatek_stipendiste_2020_ZL.docxVzor dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace pro studenty zubního lékařství, kteří pobírají stipendium od roku 2020
  • Vzor dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace pro studenty všeobecného lékařství, kteří pobírají stipendium od roku 2021​
  • 59_dodatek_stipendiste_2021_ZL.docxVzor dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace pro studenty zubního lékařství, kteří pobírají stipendium od roku 2021  

Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
 
Ing. Irena Lauermannová
+420 354 222 373
 
vedoucí oddělení vzdělávání
Mgr. Janka Kotrabová
+ 420 354 222 337
janka.kotrabova@kr-karlovarsky.cz
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí a čerpání také osobně, V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.
 
Zveřejněno 15. 9. 2022
Za stránku zodpovídá: Ing. Irena Lauermannová
Datum poslední změny: 18.10.2022 11:10