Úvodní strana > Dotace > PODPORA ÚDRŽBY A OBNOVY SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ

 PODPORA ÚDRŽBY A OBNOVY SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU ÚDRŽBY A OBNOVY SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ:


Dotace pro rok 2019 budou vyhlášeny ve 2. polovině prosince 2018, žádosti budeme přijímat elektronicky v průběhu ledna 2019. Podrobný časový harmonogram bude upřesněn.

schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 2017

vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 186/02/18 ze dne 19. 2. 2018
 
administrátor programu: odbor školství, mládeže a tělovýchovy oddělení organizační, správní, mládeže a sportu 

Žadatel musí odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu elektronické žádosti a doručit
listinnou žádost včetně všech povinných i nepovinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje (viz níže kontakty) nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu listinné žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému. Seznam povinných a nepovinných příloh nalezne žadatel v Pravidlech pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a finanční vypořádání dotace.

Příjem žádostí:
Elektronická žádost
Zahájení  26. 3. 2018, 8:00 hod.
Ukončení  24. 4. 2018, 15:00 hod.
a
listinná žádost včetně příloh
Ukončení  30. 4. 2018, 17:00 hod.

 
 

NA POŘADÍ ŽÁDOSTI NEZÁLEŽÍ! NENÍ NUTNÉ ŽÁDOST PODÁVAT IHNED PO ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI!

Důležité dokumenty:
Kontakty:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Miriam Vajdová
+420 352 222 453
 
Bc. Adéla Jelenová
+420 354 222 520, +420 731 670 005
adela.jelenova@kr-karlovarsky.cz
 
vedoucí oddělení organizačního, správního, mládeže a sportu 
Dana Martincová
+420 354 222 454, +420 736 650 345
dana.martincova@kr-karlovarsky.cz


Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.

Zveřejněno 23. 2. 2018 
Za stránku zodpovídá: Bc. Adéla Jelenová
Datum poslední změny: 19.11.2018 12:11