Úvodní strana > Dotace > PROGRAM OBNOVY VENKOVA

 PROGRAM OBNOVY VENKOVA

 
Program obnovy venkova 2017

 

Rada Karlovarského kraje usnesením č. RK 370/03/17 ze dne 20. 03. 2017 schválila vyhlášení 2. kola příjmu žádostí v rámci Programu obnovy venkova pro dotační titul 1, se zaměřením na obnovu a údržbu mateřských škol.

Žádosti mohou být podávány od 26. 04. 2017 do 15.05. 2017.

 

Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu obnovy venkova pro rok 2017 mohou zájemci podávat v těchto termínech:

 • pro dotační titul 
  • 4 Činnost manažerů mikroregionů, hospodářských komor, spolků a nadací
   mohou být podávány žádosti od 1. prosince do 31. prosince 2016

 • pro dotační tituly
  • dotační titul 1 Obnova a údržba venkovské zástavby  a občanské vybavenosti
  • dotační titul 2 Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova a zřizování veřejné zeleně
  • dotační titul 3 Rekonstrukce, opravy a výstavba místních komunikací, výstavba a údržba pěších stezek, rekonstrukce, opravy a výstavba veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu

                                   mohou být podávány žádosti od 1. ledna do 15. února 2017.

  

 Program obnovy venkova 2016

 
Příjemci dotací jsou povinni nejpozději do 10. prosince 2016  předložit odboru regionálního rozvoje závěrečné vyúčtování dotace, vyjma faktur došlých po termínu pro předložení závěrečného vyúčtování, dokladů o zaplacení nákladů akce hrazených v měsíci prosinci a s tím souvisejícího výpisu z oddělené účetní evidence. Tyto doklady mohou být předloženy do 15. ledna 2017. Výdaje musí být provedeny do 31. prosince 2016. Další podmínky jsou stanoveny ve smlouvě.
 

  

Za stránku zodpovídá: Irena Langová
Datum poslední změny: 27.3.2017 12:16