Úvodní strana > Dotace > PROGRAM OBNOVY VENKOVA

 PROGRAM OBNOVY VENKOVA

 Program obnovy venkova 2016

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 22.10.2015, usnesením č. ZK 392/10/15 aktualizaci pravidel Programu obnovy venkova.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 22.10.2015, usnesením č. ZK 392/10/15 aktualizaci pravidel Programu obnovy venkova.
Celkový objem finančních prostředků na Program obnovy venkova pro rok 2016 je 16 100 000,- Kč, z této částky bude na dotační titul č. 4 Činnost manažerů mikroregionů, hospodářských komor, spolku a nadací určeno 5 000 000,- Kč, pro dotační tituly 1,2 a 3 bude určeno celkem 11 100 000,- Kč.

 

Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu obnovy venkova pro rok 2016 mohou zájemci podávat v těchto termínech:

 

 • pro dotační titul 
  • 4 Činnost manažerů mikroregionů, hospodářských komor, spolků a nadací

   mohou být podávány žádosti od 1. prosince do 31. prosince 2015

 • pro dotační tituly
  • dotační titul 1 Obnova a údržba venkovské zástavby  a občanské vybavenosti
  • dotační titul 2 Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova a zřizování veřejné zeleně
  • dotační titul 3 Rekonstrukce, opravy a výstavba místních komunikací, výstavba a údržba pěších stezek, rekonstrukce, opravy a výstavba veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu

                                   mohou být podávány žádosti od 1. ledna do 15. února 2016.

 • Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje
 • Žádost o poskytnutí dotace - dotační titul č. 1 - 3
 • Žádost o poskytnutí dotace - dotační titul č. 4
 • Plán činnosti manžera - dotační titul č. 4
 • Smlouva o poskytnutí dotace - dotační titul č. 1 - 3
 • Smlouva o poskytnutí dotace - dotační titul č. 4
 • Závěrečné vyúčtování formulář - dotační titul č. 1 - 3
 • Závěrečné vyúčtování formulář - dotační titul č. 4
 • Vyhodnocení plánu činnosti manažera - dotační titul č. 4

  

Za stránku zodpovídá: Irena Langová
Datum poslední změny: 25.4.2016 16:13