Úvodní strana > Dotace > PROGRAM PODPORY MALÝCH PRODEJEN NA VENKOVĚ ´OBCHŮDEK 2021+´

 PROGRAM PODPORY MALÝCH PRODEJEN NA VENKOVĚ ´OBCHŮDEK 2021+´

PROGRAM PODPORY MALÝCH PRODEJEN NA VENKOVĚ ´OBCHŮDEK 2021+´

 - schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 431/10/22 ze dne 31. 10. 2022
 - administrátor programu: odbor regionálního rozvoje

Na pořadí žádosti nezáleží! 

 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy.
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 - od 17. 1. 2023, 9:00 hodin
 - do 23. 1. 2023, 14:00 hodin 

Žadatel může k elektronické žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje připojit uznávaný elektronický podpis. Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy nebo kvalifikovaný elektronický podpis. Žadatel může k elektronické žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje připojit také všechny přílohy v elektronické podobě. Pokud žadatel v dotačním portálu Karlovarského kraje připojil uznávaný elektronický podpis a všechny přílohy v elektronické podobě, splnil všechny podmínky pro řádné odeslání žádosti. Pokud žadatel nemá k dispozici zaručený nebo kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení programu viz níže.
 
Bližší specifikace okruhu způsobilých žadatelů:
 
Žadatelem může být obec nebo podnikatelský subjekt, který provozuje maloobchodní prodejnu, která se nachází v obci do 1000 obyvatel, nebo v obci do 3000 obyvatel, jejíž část/ti obce mají do 1000 obyvatel (tzn. pokud má obec více místních částí, může být žádost podána za každou místní část zvlášť). Zároveň se na území obce nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků.
 
Důležité dokumenty:

 

Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06  Karlovy Vary

Mgr. Miroslava Hlubučková
+420 354 222 343
miroslava.hlubuckova@kr-karlovarsky.cz
 
Ing. Jaroslav Sobotka
+420 354 222 166
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
 Zveřejněno  7. 11. 2022  
Za stránku zodpovídá: Ing. Ivana Nykodýmová
Datum poslední změny: 4.11.2022 9:31