Úvodní strana > Dotace > PODPORA AKTIVIT V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY

 PODPORA AKTIVIT V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU AKTIVIT V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY
 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 369/12/18 ze dne 13. 12. 2018 
vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 1471/12/18 ze dne 17. 12. 2018
administrátor programu: odbor bezpečnosti a krizového řízení, oddělení bezpečnosti a prevence
termín konání informačního semináře pro žadatele: 18. 12. 2018, od 9:00 do 11:30 hodin 
 
 
 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy

 

Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje
https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
-        od 22. 1. 2019, 9:00 hodin  
-        do 28. 1. 2019, 16:00 hodin 
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou
pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
-       od 8. 1. 2019, 9:00 hodin
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary, a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2 elektronický dokument:
a)    který je elektronickou žádostí z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřenou elektronickým podpisem žadatele,  nebo
b)    který vznikl autorizovanou konverzí listinné žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele prostřednictvím služby Czech POINT
a dále připojí dokumenty, které vznikly naskenováním povinných i nepovinných příloh.
 
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Gabriela Tymrová
+420 354 222 177, +420 601 214 152
 
Ing. Bc. Šárka Benešová
+420 354 222 575, +420 739 604 886  
 
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.
 
Zveřejněno 20. 12. 2018

 _______________________________________________________________________________________________ 

 Archiv:

Podpora aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2018
žádosti je možné podávat ve lhůtě od 15. 2. 2018 do 28. 2. 2018

 Podpora aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2017
žádosti je možné podávat ve lhůtě od 14. 11. 2016 do 9. 12. 2016

 • vyzva_PK_2017_final.docVyhlášení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • Program_PK_2017.docProgram pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • zadost_PK_2017.docxFormulář žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • smlouva_PK_2017.docxVzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • financni_vyporadani_PK_2017.docxFormulář finančního vypořádání a vyhodnocení použití poskytnuté dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • avizo_PK_2017.docxAvízo - vrácení nevyužitých finančních prostředků

 

Podpora aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2016

žádosti je možné podávat ve lhůtě od 21. 10. 2015 do 12. 11. 2015

 • vyzva_PK_2016_final.docVyhlášení Programu pro poskytování dotací z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • Program_PK_2016_final.docProgram pro poskytování dotací z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • zadost_PK_2016_final.docFormulář žádosti o poskytnutí dotace z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • smlouva_PK_2016_final.docVzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • financni_vyporadani_PK_2016_final.docFormulář finančního vypořádání a vyhodnocení použití poskytnuté dotace z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • avizo_PK_2016_final.docAvízo - vrácení nevyužitých finančních prostředků

 

Podpora aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2015

 • vyzva_PK_2015.docVýzva k předkládání žádostí o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2015
 • pravidla_PK_2015.docPravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • zadost_PK_2015.docFormulář žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • smlouva_PK_2015.docVzor smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • vyuctovani_PK_2015.docFormulář vyúčtování poskytnutého příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • avizo_PK_2015.docAvízo - vrácení nevyužitých finančních prostředků

 

Podpora aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2014

žádosti o poskytnutí příspěvku je možné podávat do 18. 10. 2013

 • pravidla_PK_14.docPravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • Formulář žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • smlouva_PK_14.docVzor smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje
 • vyuctovani_PK_14.docFormulář vyúčtování poskytnutého příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • avizo_PK_14.docAvízo - vrácení nevyužitých finančních prostředků

 

Podpora aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2013

žádosti o poskytnutí příspěvku je možné podávat do 10. 5. 2013

 • Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit  v oblasti prevence kriminality (MS word)
 • Formulář žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality (MS word)
 • Vzor smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje (MS word)
 • Formulář vyúčtování poskytnutého příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality (MS word)
 • Avízo - vrácení nevyužitých finančních prostředků (MS word)

 

Podpora aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2012

 • Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2012 (MS word)
 • Formulář žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality (MS word)
 • Vzor smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje (MS word)
 • Formulář vyúčtování poskytnutého příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality (MS word)
 • Avízo - vrácení nevyužitých finančních prostředků (MS word)
Za stránku zodpovídá: Ing. Tereza Pásková
Datum poslední změny: 12.7.2019 13:28