Úvodní strana > Dotace > PODPORA AKTIVIT V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY

 PODPORA AKTIVIT V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY

PROGRAM NA PODPORU AKTIVIT V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY - 2023 
 
- schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 516/12/22 ze dne 12. 12. 2022
- administrátor programu: odbor bezpečnosti a krizového řízení
 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
- od 17. 1. 2023, 9.00 hodin
- do 24. 1. 2023, 14.00 hodin
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný nebo zaručený elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
 
Důležité dokumenty:

Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
 
Gabriela Tymrová
354 222 177, 601 214 152
 
Ing. Tereza Pásková
354 222 189, 736 650 140  
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.
 
Zveřejněno 16. 12. 2022
 

 
 
Archiv informací:

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU AKTIVIT V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY - 2022
 
- schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 404/12/21 ze dne 13. 12. 2021
- administrátor programu: odbor bezpečnosti a krizového řízení

 Na pořadí žádosti nezáleží!
 
VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU

Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje
https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
-        od 20. 1. 2022, 9:00 hodin  
-        do 27. 1. 2022, 14:00 hodin 
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou
pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však 10 pracovních dnů předem.
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 

Důležité dokumenty:

Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Gabriela Tymrová
354 222 177, 601 214 152
gabriela.tymrova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Tereza Pásková
354 222 189, 736 650 140  
tereza.paskova@kr-karlovarsky.cz 
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně.
V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.
 
Zveřejněno 20. 12. 2021

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Tereza Pásková
Datum poslední změny: 17.1.2023 11:32