Úvodní strana > Dotace > PODPORA AKTIVIT V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY

 PODPORA AKTIVIT V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY

 
PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU AKTIVIT V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY - 2022
 
- schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 404/12/21 ze dne 13. 12. 2021
- administrátor programu: odbor bezpečnosti a krizového řízení

 Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy.

Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje
https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
-        od 20. 1. 2022, 9:00 hodin  
-        do 27. 1. 2022, 14:00 hodin 
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou
pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však 10 pracovních dnů předem.
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 

Důležité dokumenty:

Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Gabriela Tymrová
354 222 177, 601 214 152
gabriela.tymrova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Tereza Pásková
354 222 189, 736 650 140  
tereza.paskova@kr-karlovarsky.cz 
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně.
V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.
 
Zveřejněno 20. 12. 2021

Archiv:

Podpora aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2021
žádosti je možné podávat ve lhůtě od 4. 3. 2021 do 11. 3. 2021Podpora aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2020
žádosti je možné podávat ve lhůtě od 4. 2. 2020 do 10. 2. 2020

 

Podpora aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2019
žádosti je možné podávat ve lhůtě od 22. 1. 2019 do 28. 1. 2019

 

 

Podpora aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2018
žádosti je možné podávat ve lhůtě od 15. 2. 2018 do 28. 2. 2018

 Podpora aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2017
žádosti je možné podávat ve lhůtě od 14. 11. 2016 do 9. 12. 2016

 • vyzva_PK_2017_final.docVyhlášení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • Program_PK_2017.docProgram pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • zadost_PK_2017.docxFormulář žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • smlouva_PK_2017.docxVzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • financni_vyporadani_PK_2017.docxFormulář finančního vypořádání a vyhodnocení použití poskytnuté dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • avizo_PK_2017.docxAvízo - vrácení nevyužitých finančních prostředků

 

Podpora aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2016

žádosti je možné podávat ve lhůtě od 21. 10. 2015 do 12. 11. 2015

 • vyzva_PK_2016_final.docVyhlášení Programu pro poskytování dotací z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • Program_PK_2016_final.docProgram pro poskytování dotací z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • zadost_PK_2016_final.docFormulář žádosti o poskytnutí dotace z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • smlouva_PK_2016_final.docVzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • financni_vyporadani_PK_2016_final.docFormulář finančního vypořádání a vyhodnocení použití poskytnuté dotace z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • avizo_PK_2016_final.docAvízo - vrácení nevyužitých finančních prostředků

 

Podpora aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2015

 • vyzva_PK_2015.docVýzva k předkládání žádostí o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2015
 • pravidla_PK_2015.docPravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • zadost_PK_2015.docFormulář žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • smlouva_PK_2015.docVzor smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • vyuctovani_PK_2015.docFormulář vyúčtování poskytnutého příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • avizo_PK_2015.docAvízo - vrácení nevyužitých finančních prostředků

 

Podpora aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2014

žádosti o poskytnutí příspěvku je možné podávat do 18. 10. 2013

 • pravidla_PK_14.docPravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • Formulář žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • smlouva_PK_14.docVzor smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje
 • vyuctovani_PK_14.docFormulář vyúčtování poskytnutého příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • avizo_PK_14.docAvízo - vrácení nevyužitých finančních prostředků

 

Podpora aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2013

žádosti o poskytnutí příspěvku je možné podávat do 10. 5. 2013

 • Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit  v oblasti prevence kriminality (MS word)
 • Formulář žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality (MS word)
 • Vzor smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje (MS word)
 • Formulář vyúčtování poskytnutého příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality (MS word)
 • Avízo - vrácení nevyužitých finančních prostředků (MS word)

 

Podpora aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2012

 • Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2012 (MS word)
 • Formulář žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality (MS word)
 • Vzor smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje (MS word)
 • Formulář vyúčtování poskytnutého příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality (MS word)
 • Avízo - vrácení nevyužitých finančních prostředků (MS word)
Za stránku zodpovídá: Ing. Tereza Pásková
Datum poslední změny: 1.3.2022 13:16