Úvodní strana > Dotace > PODPORA AKTIVIT V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY

 PODPORA AKTIVIT V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY

 
Důležitá informace pro žadatele:
Rada Karlovarského kraje schválila dne 22. 4. 2020 usnesením č. RK 400/04/20 prodloužení lhůty pro rozhodnutí o žádosti uvedené v čl. VIII vyhlášení programů o 75 kalendářních dnů a o dobu trvání stavu nouze všech dotačních programů.
Výjimkou jsou dotační programy spolufinancované ze státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie, na které se vztahují lhůty dané podmínkami příslušného projektu, a dotační programy financované z rozpočtu kraje, které doposud nebyly radou kraje vyhlášeny.
Nová lhůta pro rozhodnutí o žádosti = Původní lhůta pro rozhodnutí o žádosti + 75 kalendářních dnů + doba trvání stavu nouze
 
 
PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU AKTIVIT V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY - 2020
 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 369/12/18 ze dne 13. 12. 2018 
vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo 177_rada_usnes_191220_mim.pdfRK 1533/12/19 ze dne 20. 12. 2019
administrátor programu: odbor bezpečnosti a krizového řízení, oddělení bezpečnosti a prevence
termín konání informačního semináře pro žadatele: 15. 1. 2020, od 9:00 do 12:00 hodin 
 
 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy

 

Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje
https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
-        od 4. 2. 2020, 9:00 hodin  
-        do 10. 2. 2020, 16:00 hodin 
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou
pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však 10 pracovních dnů předem, tj.:
-       od 21. 1. 2020, 9:00 hodin
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary, a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje, nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2 elektronický dokument:
a)    který je elektronickou žádostí z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřenou elektronickým podpisem žadatele,  nebo
b)    který vznikl autorizovanou konverzí listinné žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele prostřednictvím služby Czech POINT
a dále připojí dokumenty, které vznikly naskenováním povinných i nepovinných příloh.
 
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Gabriela Tymrová
+420 354 222 177, +420 601 214 152
 
Ing. Tereza Pásková
+420 354 222 189, +420 736 650 140  
 
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.
 
Zveřejněno 3. 1. 2020

 _______________________________________________________________________________________________ 

 Archiv:

Podpora aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2019
žádosti je možné podávat ve lhůtě od 22. 1. 2019 do 28. 1. 2019

 
Program prevence kriminality
Vyhlášení programu prevence kriminality
 

Podpora aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2018
žádosti je možné podávat ve lhůtě od 15. 2. 2018 do 28. 2. 2018

 Podpora aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2017
žádosti je možné podávat ve lhůtě od 14. 11. 2016 do 9. 12. 2016

 • vyzva_PK_2017_final.docVyhlášení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • Program_PK_2017.docProgram pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • zadost_PK_2017.docxFormulář žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • smlouva_PK_2017.docxVzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • financni_vyporadani_PK_2017.docxFormulář finančního vypořádání a vyhodnocení použití poskytnuté dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • avizo_PK_2017.docxAvízo - vrácení nevyužitých finančních prostředků

 

Podpora aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2016

žádosti je možné podávat ve lhůtě od 21. 10. 2015 do 12. 11. 2015

 • vyzva_PK_2016_final.docVyhlášení Programu pro poskytování dotací z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • Program_PK_2016_final.docProgram pro poskytování dotací z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • zadost_PK_2016_final.docFormulář žádosti o poskytnutí dotace z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • smlouva_PK_2016_final.docVzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • financni_vyporadani_PK_2016_final.docFormulář finančního vypořádání a vyhodnocení použití poskytnuté dotace z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • avizo_PK_2016_final.docAvízo - vrácení nevyužitých finančních prostředků

 

Podpora aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2015

 • vyzva_PK_2015.docVýzva k předkládání žádostí o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2015
 • pravidla_PK_2015.docPravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • zadost_PK_2015.docFormulář žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • smlouva_PK_2015.docVzor smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • vyuctovani_PK_2015.docFormulář vyúčtování poskytnutého příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • avizo_PK_2015.docAvízo - vrácení nevyužitých finančních prostředků

 

Podpora aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2014

žádosti o poskytnutí příspěvku je možné podávat do 18. 10. 2013

 • pravidla_PK_14.docPravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • Formulář žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • smlouva_PK_14.docVzor smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje
 • vyuctovani_PK_14.docFormulář vyúčtování poskytnutého příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • avizo_PK_14.docAvízo - vrácení nevyužitých finančních prostředků

 

Podpora aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2013

žádosti o poskytnutí příspěvku je možné podávat do 10. 5. 2013

 • Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit  v oblasti prevence kriminality (MS word)
 • Formulář žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality (MS word)
 • Vzor smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje (MS word)
 • Formulář vyúčtování poskytnutého příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality (MS word)
 • Avízo - vrácení nevyužitých finančních prostředků (MS word)

 

Podpora aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2012

 • Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2012 (MS word)
 • Formulář žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality (MS word)
 • Vzor smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje (MS word)
 • Formulář vyúčtování poskytnutého příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality (MS word)
 • Avízo - vrácení nevyužitých finančních prostředků (MS word)
Za stránku zodpovídá: Ing. Tereza Pásková
Datum poslední změny: 24.4.2020 8:01