Úvodní strana > Dotace > PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA OBNOVU A VYUŽITÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK, PAMÁTKOVĚ HODNOTNÝCH OBJEKTŮ A MOVITÝCH VĚCÍ

 PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA OBNOVU A VYUŽITÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK, PAMÁTKOVĚ HODNOTNÝCH OBJEKTŮ A MOVITÝCH VĚCÍ

 

schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo z_170907.rtfZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 2017

vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 1587/12/17 ze dne 20. 12. 2017

administrátor programu: odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

Žadatel musí odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu elektronické žádosti a doručit listinnou žádost včetně všech povinných i nepovinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje (viz níže kontakty) nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu listinné žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému. Seznam povinných a nepovinných příloh nalezne žadatel v Pravidlech pro příjem a hodnocení  žádostí, poskytnutí a finančí vypořádání dotace. 

 

Příjem žádostí:
Elektronická žádost
Zahájení                01. 02. 2018, 08:00 hod.
Ukončení               15. 02. 2018, 12:00 hod.
a
listinná žádost včetně příloh
Ukončení               25. 02. 2018
 
VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU  (o spuštění budete informováni)
 
NA POŘADÍ ŽÁDOSTI NEZÁLEŽÍ! NENÍ NUTNÉ ŽÁDOST PODÁVAT IHNED PO ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI!
 
Důležité dokumenty:
 
Kontakty:
 
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 KARLOVY VARY
 
Bc. Zdeněk Hnízdil
+420 354 222 281, +420 736 650 335
 
Martina Zahrádková
+420 354 222 314, +420 736 650 095
 
Mgr. Hana Strnadová
+420 354 222 302, +420 736 650 106
 
Kateřina Kubaschová

+420 354 222 573, +420 736 650 395
katerina.kubaschova@kr-karlovarsky.cz

Mgr. Jaroslava Pokludová,
vedoucí oddělení památkové péče
+420 354 222 279, +420 736 650 34
jaroslava.pokludova@kr-karlovarsky.cz

 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
 
Zveřejněno 27. 12. 2017  
 ___________________________________________________________________________________________________
 
Archív informací
 
VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTNUTÝCH V ROCE 2017
 
 
Závěrečné vyúčtování poskytnutých dotací z oblasti památkové péče lze předložit nejpozději do 15. 1. 2018 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu).

 

​​​​​​
Za stránku zodpovídá: Martina Zahrádková
Datum poslední změny: 16.1.2018 12:38