Úvodní strana > Dotace > OBNOVA A VYUŽITÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK, PAMÁTKOVĚ HODNOTNÝCH OBJEKTŮ A MOVITÝCH VĚCÍ

 OBNOVA A VYUŽITÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK, PAMÁTKOVĚ HODNOTNÝCH OBJEKTŮ A MOVITÝCH VĚCÍ

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA OBNOVU A VYUŽITÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK, PAMÁTKOVĚ HODNOTNÝCH OBJEKTŮ A MOVITÝCH VĚCÍ:

 

schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo z_170907.rtfZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 2017

vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 1587/12/17 ze dne 20. 12. 2017

administrátor programu: odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

Žadatel musí odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu elektronické žádosti a doručit listinnou žádost včetně všech povinných i nepovinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje (viz níže kontakty) nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu listinné žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému. Seznam povinných a nepovinných příloh nalezne žadatel v Pravidlech pro příjem a hodnocení  žádostí, poskytnutí a finančí vypořádání dotace. 

 

Příjem žádostí:
Elektronická žádost
Zahájení                01. 02. 2018, 08:00 hod.
Ukončení               15. 02. 2018, 12:00 hod.
a
listinná žádost včetně příloh
Ukončení               25. 02. 2018
 
 
 
NA POŘADÍ ŽÁDOSTI NEZÁLEŽÍ! NENÍ NUTNÉ ŽÁDOST PODÁVAT IHNED PO ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI!
 
Důležité dokumenty:
 
Kontakty:
 
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 KARLOVY VARY
 
Bc. Zdeněk Hnízdil
+420 354 222 281, +420 736 650 335
 
Martina Zahrádková
+420 354 222 314, +420 736 650 095
 
Mgr. Hana Strnadová
+420 354 222 302, +420 736 650 106
 
Kateřina Kubaschová

+420 354 222 573, +420 736 650 395
katerina.kubaschova@kr-karlovarsky.cz

Mgr. Jaroslava Pokludová,
vedoucí oddělení památkové péče
+420 354 222 279, +420 736 650 34
jaroslava.pokludova@kr-karlovarsky.cz

 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
 
Zveřejněno 27. 12. 2017  
 ___________________________________________________________________________________________________
 
Archív informací
 
VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTNUTÝCH V ROCE 2017
 
 
Závěrečné vyúčtování poskytnutých dotací z oblasti památkové péče lze předložit nejpozději do 15. 1. 2018 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu).

 

​​​​​​
Za stránku zodpovídá: Martina Zahrádková
Datum poslední změny: 30.5.2018 9:29