Úvodní strana > Dotace > OBNOVA A VYUŽITÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK, PAMÁTKOVĚ HODNOTNÝCH OBJEKTŮ A MOVITÝCH VĚCÍ

 OBNOVA A VYUŽITÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK, PAMÁTKOVĚ HODNOTNÝCH OBJEKTŮ A MOVITÝCH VĚCÍ

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA OBNOVU A VYUŽITÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK, PAMÁTKOVĚ HODNOTNÝCH OBJEKTŮ A MOVITÝCH VĚCÍ 

 
 - schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 369/12/18 ze dne 13. 9. 2021
 - administrátor programu: odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy.
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 - od 21. 10. 2021, 9.00 hodin
 - do 29. 10. 2021, 14:00 hodin
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
  
Důležité dokumenty:
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Bc. Martina Káďová
Tel. 354 222 232, mob. 702 159 881
 
Martina Zahrádková
Tel. 354 222 314, mob. 736 650 095
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 21. 9. 2021
 

  
 
 Archív informací
 
 
 
​​
Za stránku zodpovídá: Martina Zahrádková, Martin Karas
Datum poslední změny: 7.3.2022 16:05