Úvodní strana > Dotace > PODPORA VYDÁVÁNÍ NEPERIODICKÝCH PUBLIKACÍ

 PODPORA VYDÁVÁNÍ NEPERIODICKÝCH PUBLIKACÍ

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU VYDÁVÁNÍ NEPERIODICKÝCH PUBLIKACÍ

 
 - schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 431/10/22 ze dne 31. 10. 2022 
 - administrátor programu: odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 - od 6. 12. 2022, 9.00 hodin
 - do 12. 12. 2022, 16.00 hodin. 
 
  
Důležité dokumenty:

 

Informace o schválení dotací v roce 2023:
  • Dotace2023_NP.XLSXRozdělení dotací schválené Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 272/03/23 ze dne 6. 3. 2023
    a Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 151/03/23 ze dne 27. 3. 2023. 
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Martin Karas
354 222 328
 
Bc. Renata Drožová
354 222 547, 736 650 147
 
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 2. 11. 2022
 

  
 
Archiv informací:
 
Dokumenty k dotačnímu programu pro rok 2022:

 

Za stránku zodpovídá: Martin Karas
Datum poslední změny: 4.4.2023 14:02