Úvodní strana > Dotace > PODPORA KULTURNÍCH AKTIVIT

 PODPORA KULTURNÍCH AKTIVIT

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU KULTURNÍCH AKTIVIT

 
 - schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 271/09/21 ze dne 13. 9. 2021 
 - administrátor programu: odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy.
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 - od 21. 10. 2021,  9.00 hodin
 - do 29. 10. 2021, 14.00 hodin 
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
  
Důležité dokumenty:

 

 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Martin Karas
354 222 328
 
Bc. Renata Drožová
354 222 547, 736 650 147
 
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 20. 9. 2021

 

 

__________________________________________________________________________________________________

 ARCHIV INFORMACÍ:
 
Dokumenty k dotačnímu programu pro rok 2021:
 

Vyhlášení a pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace
Vzor veřejnoprávní smlouvy

 
 
Dokumenty k dotačnímu programu pro rok 2020:
 
 
 
Za stránku zodpovídá: Martin Karas
Datum poslední změny: 20.9.2021 14:57