Úvodní strana > Dotace > OBLAST KULTURY

 OBLAST KULTURY

DOTAČNÍ PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU na podporu kulturních aktivit

odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na podporu kulturních aktivit (dále jen „pravidla“).

Upozornění !

Od 10. 9. 2015 jsou v platnosti NOVÁ pravidla a formuláře pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na projekty z oblasti kultury a podporu kulturních aktivit, platné pro podávání žádostí o dotace pro rok 2016 a výše. 

Od 10. 9. 2015 vstupuje v platnost změněný vzor veřejnoprávní smlouvy. Všechny uzavřené veřejnoprávní smlouvy na dotace vyšší než 50 000,- Kč musí být dle novely zákona č. 250/2000 Sb. zveřejněny na úřední desce.     

ZNĚNÍ PRAVIDEL A FORMULÁŘŮ PLATNÉ PRO ŽÁDOSTI NA ROK 2016:

 • Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit 
 • Vzor - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
 • Formulář - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit
 • Hodnocení - Kritéria pro hodnocení podaných žádostí o dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit. Hodnocení provádí: Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči. 
 • Priloha8_Identifikace_zadatele.docIdentifikace žadatele o dotaci (§ 10a odst. 3 písmeno f) zákona č. 250/2000 Sb.)
 • Avízo - Avizo pro případné vrácení poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit

 

 • Bližší informace :
  odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu  - Anna Klímová 354 222 319,  Martin Karas , tel: 354 222 328
 • Žádosti o finanční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekty z oblasti kultury na rok 2016 lze podávat POUZE V ROZMEZÍ od 2. 1. 2016 - do 31. 1. 2016  (ZMĚNA TERMÍNU !!)

  Vyúčtování poskytnutých dotací
 • Priloha6_Pokyny_vyuctovani.docPokyny k vyúčtování k vyúčtování poskytnutých příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 
 • Formulář - Vyúčtování poskytnutých finančních příspěvků 
 • Priloha4_Prehled_uhrad.xlsFormulář - Přehled o úhradách plateb (neinvestiční prostředky)
 • Priloha5_Hodnoceni_akce.docFormulář - Závěrečné hodnocení kulturní akce

 

Předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na danou podporu pro rok 2016: 2.500.000,- Kč.
Maximální výše dotace na 1 projekt v tomto programu je stanovena na 100 000,- Kč.
Za stránku zodpovídá: Martin Karas
Datum poslední změny: 22.6.2016 14:31