Úvodní strana > Dotace > PODPORA KULTURNÍCH AKTIVIT

 PODPORA KULTURNÍCH AKTIVIT

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU KULTURNÍCH AKTIVIT: 

 

schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo z_170907.pdf371/09/17 ze dne 7. 9. 2017 

vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 1587/12/17 ze dne 20.12.2017

administrátor programu: odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu oddělení kultury

 

Žadatel musí odevzdat elektronickou žádost nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu elektronické žádosti a doručit listinnou žádost včetně všech povinných i nepovinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje (viz níže kontakty) nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu listinné žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému. Seznam povinných i nepovinných příloh nalezne žadatel v 03B_Pravidla_kultura.docxPravidla pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a finanční vypořádání dotace.

 

Příjem žádostí:

Elektronická žádost
Zahájení:    1.2.2018,   8:00 hod.
Ukončení: 16.2.2018, 14:00 hod.
a
Listinná žádost včetně příloh
Ukončení: 26.2.2018, 14:00 hod.


 

VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU​

NA POŘADÍ ŽÁDOSTI NEZÁLEŽÍ! NENÍ NUTNÉ ŽÁDOST PODÁVAT IHNED PO ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI!

Důležité dokumenty:

03_Program_kultura.docxProgram pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit   
03A_Vyhlaseni_kultura.docxVyhlášení programu
03B_Pravidla_kultura.docxPravidla pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a finanční vypořádání dotace 
03C_Smlouva_kultura.docxVzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Vzor finančního vypořádání

 

Kontakty:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Martin Karas
+420 354 222 328
martin.karas@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Mgr. Veronika Vodičková
+420 354 222 625, +420 736 650 073
veronika.vodickova@kr-karlovarsky.cz

 

Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a fiančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.

 

Zveřejněno 29.12.2017

 

 __________________________________________________________________________________________________

 
 
 
Archiv informací:
 

vyhlaseni_kultura.docVyhlášení dotačního titulu na podporu kulturních aktivit na rok 2017 bylo zveřejněno dne 30. 9. 2016.Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na podporu kulturních aktivit (dále jen „pravidla“).

Upozornění !

Od 8. 9. 2016 jsou v platnosti NOVÁ pravidla a formuláře pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na projekty z oblasti kultury a podporu kulturních aktivit, platné pro podávání žádostí o dotace pro rok 2017 a výše. 

Od 8. 9. 2016 vstupuje v platnost změněný vzor veřejnoprávní smlouvy. Všechny uzavřené veřejnoprávní smlouvy na dotace vyšší než 50 000,- Kč musí být dle novely zákona č. 250/2000 Sb. zveřejněny na úřední desce.     

ZNĚNÍ PRAVIDEL A FORMULÁŘŮ PLATNÉ PRO ŽÁDOSTI NA ROK 2017:

 • verejnopravni_smlouva_final.docVzor smlouvy - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
 • zadost_kulturni_aktivity_final.xlsFormulář - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit
 • hodnoceni_kulturni_aktivity_tabulka_final.xlsHodnoceni - Kritéria pro hodnocení podaných žádostí o dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit. Hodnocení provádí: Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči. 
 • identifikace_zadatele_final.docIdentifikace žadate o dotaci (§ 10a odst. 3 písmeno f) zákona č. 250/2000 Sb.)
 • avizo_final.docAvízo - Avizo pro případné vrácení poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit

 

 • Bližší informace :
  odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu  - Martin Karas , tel: 354 222 328
 • Žádosti o finanční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekty z oblasti kultury na rok 2017 lze podávat POUZE V ROZMEZÍ od 1. 12. 2016 8:00 hodin do 9. 1. 2017 12:00 hodin (ZMĚNA TERMÍNU !!)

  Vyúčtování poskytnutých dotací
 •  Pokyny k vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu Karlovarského kraje
 • Formulář - Vyúčtování poskytnutého příspěvku
 •  Formulář - Přehled o úhradách plateb (neinvestiční prostředky)
 •  Formulář - Závěrečné hodnocení kulturní akce

 

Předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na danou podporu pro rok 2017: 3.000.000,- Kč.
Maximální výše dotace na 1 projekt v tomto programu je stanovena na 100 000,- Kč.
Za stránku zodpovídá: Martin Karas
Datum poslední změny: 12.9.2018 10:38