Úvodní strana > Dotace > OBLAST KULTURY

 OBLAST KULTURY

DOTAČNÍ PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU na podporu kulturních aktivit

odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

 

Vyhlášení dotačního programu na podporu kulturních aktivit na rok 2017 bude zveřejněno do 17. 10. 2016
Nové znění pravidel pro podávání žádostí včetně všech příloh bude uveřejněno do 17. 10. 2016.


Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na podporu kulturních aktivit (dále jen „pravidla“).

Upozornění !

Od 10. 9. 2015 jsou v platnosti NOVÁ pravidla a formuláře pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na projekty z oblasti kultury a podporu kulturních aktivit, platné pro podávání žádostí o dotace pro rok 2016 a výše. 

Od 10. 9. 2015 vstupuje v platnost změněný vzor veřejnoprávní smlouvy. Všechny uzavřené veřejnoprávní smlouvy na dotace vyšší než 50 000,- Kč musí být dle novely zákona č. 250/2000 Sb. zveřejněny na úřední desce.     

ZNĚNÍ PRAVIDEL A FORMULÁŘŮ PLATNÉ PRO ŽÁDOSTI NA ROK 2016:

 • Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit 
 • Vzor - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
 • Formulář - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit
 • Hodnocení - Kritéria pro hodnocení podaných žádostí o dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit. Hodnocení provádí: Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči. 
 • Priloha8_Identifikace_zadatele.docIdentifikace žadatele o dotaci (§ 10a odst. 3 písmeno f) zákona č. 250/2000 Sb.)
 • Avízo - Avizo pro případné vrácení poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit

 

 • Bližší informace :
  odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu  - Anna Klímová 354 222 319,  Martin Karas , tel: 354 222 328
 • Žádosti o finanční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekty z oblasti kultury na rok 2016 lze podávat POUZE V ROZMEZÍ od 2. 1. 2016 - do 31. 1. 2016  (ZMĚNA TERMÍNU !!)

  Vyúčtování poskytnutých dotací
 • Priloha6_Pokyny_vyuctovani.docPokyny k vyúčtování k vyúčtování poskytnutých příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 
 • Formulář - Vyúčtování poskytnutých finančních příspěvků 
 • Priloha4_Prehled_uhrad.xlsFormulář - Přehled o úhradách plateb (neinvestiční prostředky)
 • Priloha5_Hodnoceni_akce.docFormulář - Závěrečné hodnocení kulturní akce

 

Předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na danou podporu pro rok 2016: 2.500.000,- Kč.
Maximální výše dotace na 1 projekt v tomto programu je stanovena na 100 000,- Kč.
Za stránku zodpovídá: Martin Karas
Datum poslední změny: 23.9.2016 10:23