Úvodní strana > Dotace > OBLAST KULTURY

 OBLAST KULTURY

DOTAČNÍ PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU na podporu kulturních aktivit

odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

 
INFORMACE PRO ŽADATELE O DOTACI V ROCE 2018:
Žádosti o dotace na rok 2018 bude možno podávat až začátkem roku 2018. Pravděpodobný termín je v průběhu ledna - února. Od roku 2018 se budou žádosti podávat pouze elektronicky. V současné době jsou zpracovávána nová pravidla pro poskytování dotací na rok 2018. Přesné informace a termín podávání žádostí bude uveden ve Vyhlášení programu. Toto vyhlášení bude zveřejněno na internetových stránkách Karlovarského kraje včetně nových pravidel a potřebných formulářů (žádost, vyúčtování) nejméně 30 dnů před zahájením příjmu žádostí. 

Vyúčtování dotací poskytnutých v letošním roce proběhne ještě dle níže uvedených pravidel na dosud platných stávajících formulářích. 

 

vyhlaseni_kultura.docVyhlášení dotačního titulu na podporu kulturních aktivit na rok 2017 bylo zveřejněno dne 30. 9. 2016.


Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na podporu kulturních aktivit (dále jen „pravidla“).

Upozornění !

Od 8. 9. 2016 jsou v platnosti NOVÁ pravidla a formuláře pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na projekty z oblasti kultury a podporu kulturních aktivit, platné pro podávání žádostí o dotace pro rok 2017 a výše. 

Od 8. 9. 2016 vstupuje v platnost změněný vzor veřejnoprávní smlouvy. Všechny uzavřené veřejnoprávní smlouvy na dotace vyšší než 50 000,- Kč musí být dle novely zákona č. 250/2000 Sb. zveřejněny na úřední desce.     

ZNĚNÍ PRAVIDEL A FORMULÁŘŮ PLATNÉ PRO ŽÁDOSTI NA ROK 2017:

 • pravidla_kulturni_aktivity_final.docPravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit 
 • verejnopravni_smlouva_final.docVzor smlouvy - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
 • zadost_kulturni_aktivity_final.xlsFormulář - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit
 • hodnoceni_kulturni_aktivity_tabulka_final.xlsHodnoceni - Kritéria pro hodnocení podaných žádostí o dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit. Hodnocení provádí: Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči. 
 • identifikace_zadatele_final.docIdentifikace žadate o dotaci (§ 10a odst. 3 písmeno f) zákona č. 250/2000 Sb.)
 • avizo_final.docAvízo - Avizo pro případné vrácení poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit

 

 • Bližší informace :
  odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu  - Martin Karas , tel: 354 222 328
 • Žádosti o finanční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekty z oblasti kultury na rok 2017 lze podávat POUZE V ROZMEZÍ od 1. 12. 2016 8:00 hodin do 9. 1. 2017 12:00 hodin (ZMĚNA TERMÍNU !!)

  Vyúčtování poskytnutých dotací
 • pokyn_k_vyuctovani_final.doc Pokyny k vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu Karlovarského kraje
 • financni_vyporadani_formular_final.xlsFormulář - Vyúčtování poskytnutého příspěvku
 • prehled_o_uhradach_final.xls Formulář - Přehled o úhradách plateb (neinvestiční prostředky)
 • zaverecne_hodnoceni_projektu_final.doc Formulář - Závěrečné hodnocení kulturní akce

 

Předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na danou podporu pro rok 2017: 3.000.000,- Kč.
Maximální výše dotace na 1 projekt v tomto programu je stanovena na 100 000,- Kč.
Za stránku zodpovídá: Martin Karas
Datum poslední změny: 1.11.2017 16:33