Úvodní strana > Doprava > Finanční způsobilost

 Finanční způsobilost

Podmínky týkající se požadavku finanční způsobilosti upravuje článek 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. Narizeni_c_1071.pdf1071/2019, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnici Rady 96/26/ES, ve znění pozdějších předpisů. Zde jsou uvedeny všechny informace týkající se prokázání finanční způsobilosti.

Malým vozidlem se rozumí vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 t a zároveň nepřesahující 3,5 t, která je určena k přepravě zvířat nebo věcí. Velkým vozidlem se rozumí vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 t, která je určena k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.

Pro rok 2022 je pro dopravce provozující nákladní dopravu pro cizí potřebu malými a velkými vozidly stanovena částka pro
• první velké vozidlo = 227 781,- Kč
• další velké vozidlo = 126 545,- Kč
• další malé vozidlo = 22 778,1 Kč
 
Pro rok 2022 je pro dopravce provozující nákladní dopravu pro cizí potřebu výhradně malými vozidly stanovena částka pro
• první malé vozidlo = 48 556,2 Kč
• další malé vozidlo = 22 778,1 Kč
 
Pro rok 2022 je pro dopravce provozující nákladní dopravu pro cizí potřebu výhradně velkými vozidly a provozující osobní dopravu pro cizí potřebu velkými vozidly stanovena částka pro
• první velké vozidlo = 227 781,- Kč
• další velké vozidlo = 126 545,- Kč.

 

  • finzpus.xlsxFormulář Oznámení o prokázání (změny) finanční způsobilosti (xls) - při vyplňování formuláře zatrhněte příslušné varianty týkající se Vašeho požadavku a následně vyplňujte pouze ohraničené kolonky.
  •  

    V případě dalších dotazů volejte na tel.: 354 222 472 (Ing. Petr Noha) nebo zasílejte dotaz na e-mail:
    petr.noha@kr-karlovarsky.cz

    Za stránku zodpovídá: Ing. Petr Noha
    Datum poslední změny: 7.4.2022 13:34