Povodně

Povodňový portál Karlovarského kraje:
 
Povodňový portál je informační portál Karlovarského kraje obsahující veškeré informace vztahující se k povodním v Karlovarském kraji.
 
 

Digitální povodňový plán kraje:

Digitální povodňový plán Karlovarského kraje. Tento dokument svou strukturou a technologií plně navazuje na nově tvořený digitální povodňový plán České republiky.


Riziková území při extrémních přívalových srážkách:

V roce 2012 byla zpracována studie mapující lokality Karlovarského kraje, ve kterých se mohou vyskytnout povodně z přívalových srážek (tzv. bleskové povodně) ohrožující konkrétní obce a další sídelní útvary Karlovarského kraje. Tato studie je  veřejnosti k dispozici na http://webmap.kr-karlovarsky.cz/rizikovauzemi/


Strategie ochrany před povodněmi pro Karlovarský kraj:

Aktuální verze strategie schválená zastupitelstvem kraje dne 28. 2. 2019: Strategie_ochrany_pred_povodnemi_pro_uzemi_Karlovarskeho_kraje.pdfStrategie ochrany před povodněmi včetně P1_OPA_2018.xlsxpřílohy č. 1 a P2_OsVPR_2018.xlsxpřílohy č. 2

 

 Mapová verze strategie: http://webmap.kr-karlovarsky.cz/strategieppo

 

 

 Metodické pomůcky pro provádění povodňových prohlídek:

Povodňové prohlídky“  - tato aplikace je určena obcím a je vytvořena za účelem evidence provedených povodňových prohlídek na vodních tocích a v místech možného výskytu povodňových jevů v katastrálním území obce v souladu s požadavky § 72  zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (obce mají povinnost 1 x ročně provést povodňovou prohlídku).  Evidují se zde zejména lhůty provádění prohlídek a zjištěné závady na vodních tocích v našem kraji. 
 
Přístup: registrace uživatele přímo na GEOPORTÁLU Karlovarského kraje, kde je při vstupu nutno vyplnit registrační údaje a do kolonky „účel registrace“ napsat: Povodňové prohlídky.

 

Stručný postup registrace:

 1. Aplikace povodňové prohlídky se nachází geoportálu Karlovarského kraje na http://geoportal.kr-karlovarsky.cz
 2. Nový uživatel se musí registrovat na uvedené stránce - je to řádek nahoře cca uprostřed obrazovky, po kliknutí se otevře přihlašovací formulář.
 3. Uživatel musí vyplnit údaje v přihlašovacím formuláři a do kolonky  „Účel registrace“ doplní Povodňové prohlídky-editace.
 4. Na e-mail uživatel obdrží přihlašovací údaje.
 5. Po dalším přihlášení do Geoportálu  na http://geoportal.kr-karlovarsky.cz se na úvodní stránce klikne na ikonu „Mapa“.
 6. Po načtení mapy v levém horním rohu se klikne na ikonu „Obsah mapy“, rozbalí se menu a uživatel zvolí „Mapové kompozice“ .
 7. V Mapových kompozicích zvolí  mapu  „Povodňové_prohlídky_Editace“ (editace je určená pro starosty obcí).
 8. Po načtení kompozice se klikne na horní liště na ikonu „Editace“ a lze zadávat body dle šablon a přiložit k editovanému bodu pdf. soubor
 9. Pokud uživatel má již účet na Geoportálu vytvořen, pošle email na  geoportal@kr-karlovarsky.cz s žádostí o přidání nové služby (kompozice) s názvem „Povodňové_prohlídky_Editace“
   
 

Pro obce byla vydána odborem životního prostředí a zemědělství191128-VODA-povodnove-prohlidky-aktualizace.pdfMetodická pomůcka k provádění povodňových prohlídek.

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Stanislav Smolík
Datum poslední změny: 2.7.2021 15:22