Úvodní strana > Životní prostředí > Působnost celních úřadů v oblasti ochrany ovzduší

 Působnost celních úřadů v oblasti ochrany ovzduší

Celní úřady

  • vybírají a vymáhají poplatky stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
  • vybírají a vymáhají pokuty za přestupky fyzických osob podle zákona č. 201/2012 Sb.
  • v rozsahu své působnosti dozírají na dodržování ustanovení tohoto zákona a předpisů podle něj vydaných

výčet je pouze informativního charakteru a obsahuje základní pravomoce dané zákonem


Celní ředitelství PLZEŇ
Celní úřad pro Karlovarský kraj - Dubová 8, 36004 Karlovy Vary, tel. 353 248 203
                   Agenda daňového řízení Územního pracoviště v Chebu - Májová 27, P.P. 73, 35099 Cheb, tel. 354 563 213

Za stránku zodpovídá: Bc. Klára Szewieczeková
Datum poslední změny: 4.3.2021 14:13