Úvodní strana > Životní prostředí > Odpadové hospodářství

 Odpadové hospodářství

Informace pro veřejnost a obce:

Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady (včetně autovraků)

 

Informace pro provozovatele:

210427-Nalezitosti-zadosti-2021.pdfNáležitosti žádosti o povolení a povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady, náležitosti žádosti o souhlas a souhlasu s provozem malého zařízení, náležitosti žádosti o povolení provozu skládky odpadů, náležitosti žádosti o povolení a povolení k obchodování s odpady a náležitosti zprávy o revizi

 

210427-Katalog-cinnosti-2021.pdfKatalog činností v oblasti nakládání s odpady

210427-Zpusoby-vyuzivani-2021.pdfZpůsoby využití odpadu a úpravy a skladování odpadu před jeho využitím

 

210706-Zakon-541-2020.pdfZákon č. 541/2020 Sb., o odpadech (účinnost od 1. 1. 2021)

210726-Vyhlaska-273-2021.pdfVyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (učinnost od 7. 8. 2021)

Tato prováděcí vyhláška k novému zákonu o odpadech (č. 541/2020 Sb.) je velmi rozsáhlým prováděcím právním předpisem, který upravuje:
a) požadavky na zařízení určená pro nakládání s odpady a jejich provoz,
b) podrobnosti předávání údajů o odpadech v rámci školního sběru,
c) technické podmínky soustřeďování odpadu,
d) podrobnosti pro využívání odpadů k zasypávání,
e) podmínky, při jejichž splnění může být odpad vznikající při úpravě odděleně soustřeďovaných komunálních odpadů předáván k energetickému využití a k odstranění,
f) podrobnosti ukládání odpadů na skládky,
g) podrobnosti přepravy odpadů a přeshraniční přepravy odpadů,
h) požadavky na údaje o odpadu, základní popis odpadu, vedení průběžné evidence a ohlašování,
i) podrobnosti nakládání s komunálními odpady,
j) podrobnosti nakládání s nebezpečnými odpady,
k) podrobnosti vztahující se k vybraným kovovým odpadům,
l) podrobnosti nakládání s vybouranými stavebními materiály při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby,
m) podrobnosti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady,
n) podrobnosti komunitního kompostování,
o) podrobnosti nakládání s kaly,
p) podrobnosti nakládání s polychlorovanými bifenyly,
q) podrobnosti nakládání s odpadní rtutí,
r) podrobnosti nakládání s odpadními oleji,
s) podrobnosti nakládání s léčivy z domácností a
t) podrobnosti ekonomických nástrojů.

 

Za stránku zodpovídá: Mgr. Ulrika Lillová
Datum poslední změny: 26.7.2021 11:06