Úvodní strana > Životní prostředí > Environmentální vzdělávání

 Environmentální vzdělávání

Karlovarský kraj vydal celkem již sedm publikací týkajících se životního prostředí.

Publikace jsou k vyzvednutí na Krajském úřadě Karlovarského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, budova C,
2. patro, kancelář C231 (dostupné jsou: Obojživelníci a plazi Karlovarského kraje, Geologie a nerostné zdroje Karlovarského kraje, Ryby a mihule Karlovarského kraje, Vzácné a ohrožené houby Karlovarského kraje a Drahé kameny Karlovarského kraje).

 stromy.JPGrostliny.JPGobojzivelnici.JPGhouby.JPGryby.JPGgeologie.JPG
naweb.JPG


 
Karlovarský kraj podporuje obdobně jako Komise Rady Asociace krajů CŘ pro životní prostředí a zemědělství a potažmo i Rada AKČR projekt „Sázíme budoucnost“.
 

 

Byla spuštěna nová webová stránka www.karlovarsky.trideni.cz. Nalézt zde můžete aktuality, akce a informace týkající se třídění odpadů v Karlovarském kraji.


 

Krajská koncepce Environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

OZPaZ_EVVO_Koncepce_EVVO.pdfKoncepce EVVO

Za stránku zodpovídá: Ing. Vít Venhoda
Datum poslední změny: 13.1.2022 7:01