Úvodní strana > Životní prostředí > Dobrota Karlovarského kraje

 Dobrota Karlovarského kraje

Soutěž „Dobrota Karlovarského kraje“ pro místní zemědělské a potravinářské subjekty byla Karlovarským krajem poprvé vyhlášena v roce 2017.

Cílem soutěže je podpora propagace regionálních potravinářských a zemědělských výrobků, udržení tradic, podpora zaměstnanosti a ekonomický růst malých a středních regionálních potravinářských subjektů. Dále je cílem podpořit snahu menších výrobců o originalitu, kvalitu a regionální původ produkce. Soutěž, pořádané ochutnávky a reklamní materiály s tématikou Dobroty Karlovarského kraje pomáhá propagovat jak samotné výrobky, tak celý region v rámci České republiky.
 
Značka „Dobrota Karlovarského kraje“ je výhercům udílena hejtmanem/hejtmankou kraje. Její držitelé získávají certifikát a oprávnění užívat pro oceněný výrobek tuto značku ztvárněnou logem po neomezenou dobu (nezmění-li se charakter výrobku).
 
O vítězných výrobcích rozhoduje pětičlenná hodnotitelská komise, která hodnotí vzhled, chuť výrobku, jeho obal, originálnost a regionální prospěšnost.
 
Soutěž probíhá za finanční podpory Karlovarského kraje a je vyhlašována jednou ročně. Pro přihlášení do soutěže je nutné splnit následující PODMÍNKY.
 
Karlovarský kraj vyhlašuje 5. ročník soutěže Dobrota Karlovarského kraje 2021.
Příjem přihlášek probíhá v termínu od pátku 19. 3. 2021 do pátku 30. 4. 2021.
 

Na výsledky z minulého ročníku se můžete podívat zde.
 
Přihlášky můžete zaslat poštou, e-mailem nebo osobně předat na adrese:
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, e-mail: helena.baranovska@kr-karlovarsky.cz
 
 
 
Kontaktní osoba: Odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Helena Baranovská
tel.: 354 222 194
e-mail: helena.baranovska@kr-karlovarsky.cz
Za stránku zodpovídá: Ing. Helena Baranovská
Datum poslední změny: 12.3.2021 10:12