Úvodní strana > Životní prostředí > Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
 
a) předává do evidence informací o kvalitě zemědělské půdy (§ 3b odst. 3 informace o zemědělské půdě získané z činnosti prováděné podle zákona o hnojivech, zejména informace o obsahu rizikových prvků nebo rizikových látek v zemědělské půdě, fyzikálních vlastnostech zemědělské půdy a škodlivých změnách zemědělské půdy [§ 3b odst. 1 písm. a) a b)]
 
b) informuje neprodleně inspekci o případech znečištění nebo poškození zemědělské půdy.
Za stránku zodpovídá: Ing. Jakub Suchý
Datum poslední změny: 18.5.2022 9:36