Úvodní strana > Životní prostředí > Správy národních parků

 Správy národních parků

Správy národních parků
 
Správy národních parků vykonávají působnost na území těchto parků při ochraně zemědělského půdního fondu podle zvláštního předpisu (§ 78 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů)
Za stránku zodpovídá: Ing. Jakub Suchý
Datum poslední změny: 18.5.2022 9:35