Úvodní strana > Životní prostředí > Česká inspekce životního prostředí

 Česká inspekce životního prostředí

 Česká inspekce životního prostředí

a) kontroluje
1. dodržování povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) a v § 3 odst. 2 a 3,
2. plnění opatření k nápravě uložených podle písmene b),
 
b) ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého porušením povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) a v § 3 odst. 2 a 3,
 
c) projednává správní delikty podle § 20 odst. 1 písm. a), e), f) a h) a podle § 20a odst. 1 písm. a), e), f) a h); správní delikty podle § 20 odst. 1 písm. h) a podle § 20a odst. 1 písm. h) projednává, jestliže se jedná o nesplnění opatření k nápravě uložené inspekcí, a
 
d) pořizuje informace o zemědělské půdě, s výjimkou informací týkajících se erozního ohrožení půdy, hodnotí její stav podle § 3b, a tyto údaje předává do evidence informací o kvalitě zemědělské půdy.

Za stránku zodpovídá: Ing. Jakub Suchý
Datum poslední změny: 18.5.2022 9:35