Úvodní strana > Životní prostředí > EVVO pro veřejnost

 EVVO pro veřejnost

​​Soutěže obcí ve sběru odpadu a elektroodpadu

 
Karlovarský kraj pořádá každoročně soutěže obcí ve sběru separovaného odpadu, drobného elektra a velkých elektrospotřebičů. Tyto soutěže jsou zaštiťovány v rámci spolupráce Karlovarského kraje s odpadovými společnostmi EKO-KOM, a.s., ASEKOL a.s. a ELEKTROWIN a.s. Do soutěží jsou automaticky zapojovány všechny obce, které s odpadovými společnostmi uzavřely smlouvu o spolupráci.

Liga odpadů

Soutěž vyhlašovaná v rámci spolupráce Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s. Cílem této soutěže je motivovat obce a jejich občany k recyklaci separovaného odpadu, tedy plastu, papíru, nápojových kartonů, skla a kovu. Kromě bodů za výtěžnost odpadu na jednoho obyvatele se do výsledků započítávají i body za hustotu a dostupnost sběrné sítě.
 
Soutěží se ve dvou kategoriích – obce s počtem do 1 000 obyvatel obce s počtem nad 1 000 obyvatel.
Nejlepší tři obce z každé kategorie získají finanční poukaz v hodnotě 60.000 Kč za 1. místo, 30.000 Kč za 2. místo a 10.000 Kč za 3. místo. Peněžní odměnu mohou obce ve svém rozpočtu použít na libovolné účely.

EZ – Liga

Pořádání soutěže EZ – Liga zaštiťuje Karlovarský kraj v rámci spolupráce se společností ASEKOL a.s. Předmětem této soutěže je sběr drobného elektra. Hodnotí se výtěžnost drobného elektra v kilogramech na jednoho obyvatele.
 
Obce jsou rozděleny do dvou kategorií – obce s počtem do 2 500 obyvatel a obce s počtem nad 2 500 obyvatel.
 
Obce umístěné na prvních třech příčkách v každé kategorii jsou finančně odměněni částkou 15.000 Kč za 1. místo, 10.000 Kč za 2. místo a 5.000 Kč za 3. místo.

Soutěž obcí

Ve spolupráci se společností ELEKTROWIN a.s. pořádá Karlovarský kraj každoročně Soutěž obcí, která se zaměřuje na sběr velkých elektrospotřebičů. Hodnoceným aspektem je výtěžnost elektrospotřebičů v kilogramech na jednoho obyvatele. 
V této soutěži jsou obce rozděleny do dvou kategorií – obce s počtem obyvatel do 2 500 a obce s počtem obyvatel nad 2 500.
První tři obce s nejvyšší výtěžností jsou v každé kategorii odměněny finančním poukazem na 15.000 Kč za 1. místo, 10.000 Kč za 2. místo a 5.000 Kč za 3. místo.
 
  • tiskovka.pdfVýsledky soutěží obcí ve sběru využitelných složek odpadu za rok 2021
  • Výsledky za rok 2020.pdfVýsledky soutěží obcí ve sběru využitelných složek odpadu za rok 2020
  • Výsledky za rok 2019.pdfVýsledky soutěží obcí ve sběru využitelných složek odpadu za rok 2019
  • Výsledky za rok 2018.pdfVýsledky soutěží obcí ve sběru využitelných složek odpadu za rok 2018
  • Výsledky za rok 2017.pdfVýsledky soutěží obcí ve sběru využitelných složek odpadu za rok 2017​
  • Výsledky za rok 2016.pdfVýsledky soutěží obcí ve sběru využitelných složek odpadu za rok 2016

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Adéla Dolanská
Datum poslední změny: 23.5.2022 9:16