Úvodní strana > Zdravotnictví > Postup při vyřizování stížností

  Postup při vyřizování stížností


Kontaktní osoby pro agendu stížností:

Bc. Eliška Rybová, tel.: 354 222 274,
e-mail: eliska.rybova@kr-karlovarsky.cz

Postup při vyřizování stížností občanů proti postupu poskytovatele nebo při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejících se zdravotními službami v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

Postup při vyřizování stížností
Vzor podání stížnosti
Písemný souhlas s nahlížením do zdravotnické dokumentace

 


Za stránku zodpovídá: Bc. Eliška Rybová
Datum poslední změny: 3.4.2023 8:32