Úvodní strana > Zdravotnictví > Projekt "Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN"

 Projekt "Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN"

 
Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN
 
Reg. č. projektu: CZ.1.09/1.3.00/78.01252
 
Příjemcem dotace je Karlovarský kraj, partnery projektu jsou:
 
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Oblastní sdružení Českého červeného kříže Karlovy Vary
Sdružení tělesně postižených Západočeského výběžku
 
Podstatou projektu je prostřednictvím doplnění a obměny přístrojového vybavení nezbytného pro zajištění kvalitní specializované a akutní péče v Karlovarské krajské nemocnice a.s. (nemocnicích Karlovy Vary a Cheb), zajistit optimalizaci péče o pacienty v obou nemocnicích, a to na kvalitativně vyšší úrovni oproti stávajícímu stavu, kdy je tato péče poskytována prostřednictvím poruchového, technicky i morálně zastaralého vybavení (resp. některé potřebné vybavení chybí) a přispět tak ke zkvalitnění péče a standardům odpovídajícím současné době.
 
Projekt „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“ představuje další fázi procesu modernizace a doplnění přístrojového vybavení pro zajištění specializované a akutní péče v nemocnici v Karlových Varech, která navazuje na výstavbu a zprovoznění nového Pavilonu akutní medicíny (PAM) v roce 2012. Vytváří logické a účelné propojení a synergické efekty s projektem „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN“, na který Karlovarská krajská nemocnice a.s. čerpá dotaci v rámci EU fondů.
 
Z celkového počtu 30 druhů zdravotnických přístrojů lze uvést např.:
 
·         CT
·         Anesteziologický přístroj
·         Telemetrický systém
·         Elektrokoagulační přístroj
·         Stacionární RTG přístroj
·         Mobilní rentgen
·         Endoskopická sestava
·         Laparoskopická věž – sestava
·         Videolaryngoskop
·         Sestava operačních endoskopů
·         Plicní ventilátor
·         atd.
 
 
Na jednotlivé přístroje jsou realizovány veřejné zakázky na dodávky zdravotnických přístrojů dle Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. Administrátorem těchto veřejných zakázek je Karlovarská krajská nemocnice a.s.
 
Datum zahájení projektu: 8.10.2013
Datum zahájení veřejných zakázek na dodávky zdravotnických přístrojů: 23.9.2014
Předpokládané datum dodání a instalace všech přístrojů: 15.10.2015
Datum ukončení projektu: 30.10.2015
 
Celkové náklady na projekt byly poskytovatelem dotace schváleny ve výši 40 000 000 Kč, z čehož dotace ERDF (EU dotace) jsou předpokládány ve výši max. 34 000 000 Kč a vlastní podíl Karlovarského kraje je předpokládán ve výši max. 6 000 000 Kč.
Za stránku zodpovídá: Ing. Denisa Cettlová
Datum poslední změny: 18.5.2015 10:23