Úvodní strana > Zdravotnictví > Náborové příspěvky

  Náborové příspěvky


Náborové příspěvky určené zaměstnancům vybraných oddělení nemocnic poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje

 
POSKYTOVÁNÍ NÁBOROVÝCH PŘÍSPĚVKŮ V ROCE 2021
 
Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením ZK č. 132/04/21 schválilo dne 26. 4. 2021 Podmínky pro poskytování náborových příspěvků pro zaměstnance vybraných oddělení nemocnic poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje s účinností od 1. 1. 2021.
 
Vybraná oddělení nemocnic pro poskytování náborových příspěvků s účinností od 1. 1. 2021:
 
Nemocnice Karlovy Vary:
-                    TRN  (plicní)
-                    interna
-                    OARIM (anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína)
 
 Nemocnice Cheb:
-                    interna
 
Nemocnice Sokolov:
-                    interna
-                    ARO (anesteziologicko – resuscitační oddělení)
-                    neurologie
 
Nemocnice Ostrov:
-                    interna
-                    NIP, ARO, OVP (násl. intenziv. péče, anestez. a resuscit., odlehč.        ventil. péče)
-                    psychiatrie
 
 Důležité dokumenty:
 
        Vzorová smlouva
                                  
 
Kontakty:

 

 
 

Za stránku zodpovídá: Ing. Šárka Ištvánová
Datum poslední změny: 5.5.2021 16:55