Úvodní strana > Zdravotnictví > Projekty Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví

  Projekty Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví


PROJEKTY V REALIZACI FINANCOVANÉ V RÁMCI INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU 
  Projekt „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“
 
PROJEKTY V UDRŽITELNOSTI FINANCOVANÉ V RÁMCI INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU 
 Projekt „Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“
 
PROJEKTY V UDRŽITELNOSTI FINANCOVANÉ V RÁMCI INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU
  Projekt „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem TV”
  
PROJEKTY V UDRŽITELNOSTI FINANCOVANÉ V RÁMCI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU
   Projekt "Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech"
   Projekt "Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí"
   Projekt "Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN"
 
  

Za stránku zodpovídá: Ing. Denisa Pelc
Datum poslední změny: 4.3.2020 10:44