Domů Témata Ukrajina Ubytování – nabídky, smlouvy

Ubytování – nabídky, smlouvy

Informace o příspěvku pro SOLIDÁRNÍ DOMÁCNOSTI, které ubytovávají ukrajinské uprchlíky: 

 

  • Odpovědi na základní otázky najdete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR:  Pomoc Ukrajině (mpsv.cz)​ 

     

 

Informace pro UBYTOVATELE - PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ:  

Z důvodu legislativní změny s účinností od 30. 6. 2022 je poskytování dočasného nouzového přístřeší a nouzového ubytování pro osoby s udělenou dočasnou ochranou veřejnou službou. Tato změna nemá vliv na již uzavřené smlouvy mezi Karlovarským krajem a ubytovateli, ani na dodatky k těmto smlouvám uzavíraným. Smlouvy uzavírané od 30. 6. 2022 podléhají samostatnému schvalovacímu procesu v orgánech kraje.   

Upozorňujeme, že od 30. 6. 2022 lze ubytovávat pouze osoby, které budou k ubytování přiděleny prostřednictvím KACPU a budou současně ztotožněny v databázi uprchlíků OAMP, tzn. že od 30. 6. 2022 nelze proplácet ubytování za osoby, které se nepodaří ztotožnit v databázi uprchlíků OAMP. 

 

 

Datum aktualizace 16. 6. 2023 - 09:51