Domů Témata Rozvoj regionu a územní plánování Územní plánování Studie využití a rozvoje areálu bývalé Střední zemědělské školy Dalovice (2022)

Studie využití a rozvoje areálu bývalé Střední zemědělské školy Dalovice (2022)

Veřejná zakázka

Název: Studie využití a rozvoje areálu bývalé Střední zemědělské školy Dalovice

  • V současné době probíhá výběr varianty využití budovy školy - Starého zámku a příprava na III. etapu studie

Zadavatel studie: Karlovarský kraj, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Kontaktní osoby:

Ing. Lukáš Švéda, vedoucí oddělení územního plánování, tel: +420 354 222 309, e-mail: lukas.sveda@kr-karlovarsky.cz 
Ing. Kristýna Abrahámová, tel: +420 354 222 203, e-mail: kristyna.abrahamova@kr-karlovarsky.cz 
 

Zadání: text zadání (1,55 MB, PDF)(září 2021)

Zhotovitel: Rehwaldt Landscape Architects, zastoupen Dipl.-Ing. Till Rehwaldt

Hlavní cíle řešení:

  • Studie prověří způsob koexistence botanické zahrady a provozu dětského domova.
  • Studie navrhne vizi možného rozvoje botanické zahrady, vycházející z jejího nadregionálního potenciálu, s důrazem na vzdělávací a výzkumnou funkci. S ohledem na již provedená odborná hodnocení kvality botanické zahrady je nezbytné pokračovat v aktivitách směřujících k zapojení botanické zahrady do Unie botanických zahrad.
  • Studie variantně prověří možnost využití školní budovy (Starý zámek) jako spolkového domu a nebo křesťanské mateřské a základní školy. Bude prověřeno také společné využití budovy.
  • Studie prověří možnost využití a rozvoje celého areálu bývalé střední zemědělské školy Dalovice, tj. botanické zahrady, školní budovy (Starý zámek), hospodářského dvora a školních zemědělských pozemků pro vznik Karlovarského ekologického centra "KEC" (pozn.: jedná se o pracovní název záměru). 
  • Studie bude z důvodu věcně i časově odlišných cílů řešena ve třech samostatných etapách.

Obsah studie: 
 

II. etapa: Návrh využití budovy školy - Starého zámku

 

I. etapa: Analytická a provozní studie botanické zahrady a dětského domova

Textová část, (PDF, 11,8 MB) 
P1 - Strukturovaný odhad finančních nákladů, (PDF, 6,4 MB) 
P2 - Přehled dříve vynaložených nákladů, (PDF, 0,6 MB) 
Grafická část, přílohy A.1 - A.13, sehráno do jednoho kompletu, (PDF, 4,7 MB)

 

Do listinné podoby dokumentace je možné nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Za stránku zodpovídá Bc. Petr Křenek
Datum aktualizace 23. 10. 2023 - 13:46