Domů Témata Rozvoj regionu a územní plánování Aktuality - strategické plánování a regionální rozvoj

Aktuality - strategické plánování a regionální rozvoj

Karlovarský kraj pro rok 2023 vyhlašuje, v působnosti odboru regionálního rozvoje jako administrátora, tradiční dotační programy, jejichž přehled je uveden níže, a to včetně uvedení termínů příjmů žádostí.
 
Odbor regionálního rozvoje zároveň pro žadatele připravil informační seminář,
který se koná dne 13. 1. 2023 od 9:00 hodin v Zastupitelském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje
(Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary)
 
Program semináře:  
 1. Úvod, zahájení, všeobecné informace k dotačním programům ORR
 2. Informace k elektronickému podávání žádostí
 3. Informace k dotačnímu programu - Program na podporu územně plánovací činnosti obcí
 4. Informace k dotačnímu programu - Program obnovy venkova 2022 – 2024
 5. Informace k dotačnímu programu - Obchůdek 2021+
 6. Informace k dotačnímu programu - Program na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury
 7. Informace k dotačnímu programu - Program na podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras
 8. Informace k dotačnímu programu - Program na podporu strojové techniky k údržbě veřejných zimních tras
 9. Informace k dotačnímu programu - Senior Expres
 
Na seminář se prosím přihlaste nejpozději do 11. 1. 2023 zde: Vzdělávací akce (kr-karlovarsky.cz)
Semináře se můžete zúčastnit i on-line prostřednictvím aplikace MS Teams, pod tímto odkazem: Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.
 
Přehled dotačních programů administrovaných odborem regionálního rozvoje KÚKK a termíny příjmu žádostí:
 1. Program na podporu územně plánovací činnosti obcí - 24. 1. - 30. 1. 2023
  Kontaktní osoba: Ing. Jana Irovská, e-mail: jana.irovska@kr-karlovarsky.cz ; Ing. Eva Hrdinová, e-mail: eva.hrdinova@kr-karlovarsky.cz

 2. Program obnovy venkova 2022-2024 - 24. 1. – 30. 1. 2023
  Kontaktní osoby: Mgr. Miroslava Hlubučková, e-mail: miroslava.hlubuckova@kr-karlovarsky.cz ; Ing. Jaroslav Sobotka, e-mail: jaroslav.sobotka@kr-karlovarsky.cz

 3. Obchůdek 2021+ - 17. 1. - 23. 1. 2023
  Kontaktní osoby: Mgr. Miroslava Hlubučková, e-mail: miroslava.hlubuckova@kr-karlovarsky.cz ; Ing. Jaroslav Sobotka, e-mail: jaroslav.sobotka@kr-karlovarsky.cz

 4. Program na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury - 3. 4. – 11. 4. 2023
  Kontaktní osoby: Bc. Romana Špindlerová, DiS., e-mail: romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz ; Bc. Veronika Proňková, e-mail: veronika.pronkova@kr-karlovarsky.cz

 5. Program na podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras - 3. 4. – 11. 4. 2023
  Kontaktní osoby: Bc. Romana Špindlerová, DiS., e-mail: romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz ; Bc. Veronika Proňková, e-mail: veronika.pronkova@kr-karlovarsky.cz

 6. Program na podporu strojové techniky k údržbě veřejných zimních tras - 3. 4. – 11. 4. 2023
  Kontaktní osoby: Bc. Romana Špindlerová, DiS., e-mail: romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz ; Bc. Veronika Proňková, e-mail: veronika.pronkova@kr-karlovarsky.cz

 7. Senior Expres - 3. 4. – 11. 4. 2023
  Kontaktní osoby: Bc. Romana Špindlerová, DiS., e-mail: romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz ; Bc. Veronika Proňková, e-mail: veronika.pronkova@kr-karlovarsky.cz
 
Veškeré informace a termíny budou postupně aktuálně zveřejňovány na internetových stránkách Karlovarského kraje - Programy Karlovarského kraje (kr-karlovarsky.cz)
 
 

  
 Záznam semináře konaného 14. 1. 2022 pro žadatele dotačních programu odboru regionálního rozvoje:
 • Odkaz: https://youtu.be/tYDqr4KDjQ8
 • Obsahem jsou informace k dotačním titulům, presentovány byly změny v dotačních titulech, data vyhlášení jednotlivých dotačních titulům apod. Dále informace k elektronickému podepisování dokumentů (postup) a presentace postupu vyplnění žádosti o dotaci.
 • Harmonogram (časové stopy jednotlivých bloků):
 • Úvod – radní Karlovarského kraje Patrik Pizinger, Pavel Čekan a Vít Hromádko uvádějí seminář pro obce o dotace z dotačních programů Karlovarského kraje – 0:00:00 – 00:05:10
 • Elektronické podpisy – Mgr. Saxová – 00:05:15 – 00:25:00,
 • Žádosti (přístup pro žadatele - modul RAP) – p. Kolařík – 00:25:12 – 01:17:35
 • POV 2022 – 2024 – Bc. Špindlerová, DiS. – 01:19:15 – 01:33:35
 • Územně plánovací činnost - Ing. Irovská – 01:34:50 – 01:46:23
 • Běžky – Ing. Abrahamová – 01:46:52 – 01:50:23 Cyklo – 01:50:40 – 01:53:36
 • Závěr, shrnutí – Bc. Špindlerová, DiS. – 01:53:42 – 02:01:31 

 Prezentace ze semináře pro žadatele:

  V případě dotazů se obraťte na:

 

Za stránku zodpovídá Bc. Petr Křenek
Datum aktualizace 13. 1. 2009 - 07:44