Domů Témata Dopravní terminál Sokolov

Dopravní terminál Sokolov

Dopravní terminál Sokolov se skládá z vlastního autobusového nádraží, parkoviště pro 98 osobních vozidel, úpravy příjezdové a odjezdové komunikace a ozelenění.

Město Sokolov zajistilo zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby a dále zajistilo vydání všech potřebných stavebních povolení a rozhodnutí. Práva a povinnosti z nich vyplývající byly převedeny smlouvou na Karlovarský kraj.

Dne 22.1.2009 podal Karlovarský kraj prostřednictvím Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o. žádost o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013, prioritní osa 3 - Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu.

Zadávací řízení na technický dozor stavebníka vyhrála firma STAVING - INVEST s.r.o..

V září 2009 byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace mezi Karlovarským krajem a Regionální radou regionu Soudržnosti Severozápad.

Celkové předkládané náklady projektu činí 110 mil. Kč.

Financování projektu bude probíhat z těchto zdrojů:

  • Dotace EU: 85 %
  • Dotace z rozpočtu regionální rady: 7,5 %
  • Město Sokolov + Karlovarský kraj: 7,5 %

V listopadu roku 2009 bylo zahájeno zadávací řízení na zhotovitele stavby Dopravní terminál Sokolov.

Na začátku března 2010 byla podepsána smlouva o dílo s vybraným uchazečem na zhotovitele stavby Dopravní terminál Sokolov sdružením BSS a ISSO Dopravní terminál Sokolov, zastoupené BSS Báňská stavební společnost s.r.o..

Dne 11.3.2010 bylo zhotoviteli předáno staveniště a následně zahájena realizace dopravního terminálu.

Původní termín ukončení fyzické realizace stavby byl stanoven na 30.4.2011.

V roce 2010, kdy úspěšně probíhaly stavební práce na DT Sokolov, byl se společností České dráhy, a.s. dohodnut odkup části výpravní budovy pro potřeby DT Sokolov, respektive pro vybudování Zázemí provozovatele DT, jelikož původně plánovaná budova ostrahy byla pro zázemí provozovatele DT Sokolov kapacitně nevyhovující.

Odkup části výpravní budovy tzv. "věže" byl uskutečněn v září 2010, ale tento krok vyvolal nutnost připravit projektovou dokumentaci pro Zázemí provozovatele DT Sokolov, zažádat o stavební povolení na tuto akci a provést výběrové řízení na zhotovitele stavby "Dopravní terminál Sokolov - realizace stavby Zázemí provozovatele".

Tyto nutné kroky pro přípravu realizace stavby vyvolaly nutnost prodloužení termínu ukončení fyzické realizace stavby do srpna 2011.

Zhotovitel stavby již úspěšně předal investorovi parkoviště naproti Výpravní budově ČD, a.s. a také povrchy v Nádražní ulici. Samotné autobusové nádraží má téměř hotové povrchy, ovšem mobiliář bude kompletně doplněn až při dokončovacích pracích na Zázemí provozovatele tak, aby mohl být dopravní terminál od září 2011 uveden do provozu.

Od května 2011 bude do Nádražní ulice vpuštěna městská hromadná doprava, která zde bude mít zastávku.

Dne 4.8.2011 byla stavba DT Sokolov předána investorovi stavby, Karlovarskému kraji a ode dne 21.8.2011 byl DT Sokolov uveden do zkušebního provozu, který bude probíhat do konce měsíce srpna 2011.

Dne 14.12.2011 Karlovarský kraj přijal na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace finanční prostředky od Regionální rady regionu Soudržnosti NUTSII Severozápad ve výši 91,7 mil. Kč.

 

Původní stav budoucího

Dopravního terminálu Sokolov

Vizualizace nového

Dopravního terminálu Sokolov

 

Letecký snímek stavby Dopravního terminálu Sokolov ze dne 16. července 2010 

Fotogalerie z probíhající stavby (odkaz na stránky APDM, p.o.)

 

Za stránku zodpovídá Mgr. Michaela Sušaninová
Datum aktualizace 29. 3. 2010 - 10:59