Domů Témata Dopravní terminál Mariánské Lázně

Dopravní terminál Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně zajistilo vydání územního rozhodnutí na akci stavby Dopravní terminál Mariánské Lázně. Byla zpracována projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby. Stavební povolení bylo následně vydáno.

Výzva k předkládání žádosti z ROP NUTS 2 Severozápad, prioritní osa 3.2. byla vyhlášena 16.12.2009.

Dne 16.3.2010 byla podána Žádost o poskytnutí dotace na tento projekt z Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad, prioritní osa 3 - Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2. Rozvoj dopravní obslužnosti regionu. Žadatelem o poskytnutí dotace je Karlovarský kraj, partnery projektu jsou město Mariánské Lázně, České dráhy, a.s. a Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o. Vztahy mezi žadatelem o dotaci a partnery projektu jsou upraveny smlouvami o partnerství a spolupráci.

Celkové předpokládané náklady projektu činí 75 mil. Kč, v případě získání finanční podpory z ROP NUTS 2 Severozápad bude finanční podpora činit 92,5 % tj. 69 375 tis. Kč, přičemž 85 % resp. 63 750 tis. Kč bude podpora z fondů EU a 7,5 % resp. 5 625 tis. Kč bude podpora ze státního rozpočtu ČR.

Dne 24.2.2011 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace na projekt Dopravní terminál Mariánské Lázně.

Proběhlo výběrové řízení na technický dozor stavby, které vyhrála společnost SUDOP PRAHA a.s.

Proběhlo výběrové řízení na organizátora výběrového řízení na zhotovitele stavby, které vyhrál Mgr. Michal Bernášek - advokát.

Dne 30.9.2011 byla podepsána smlouva o dílo s vybraným uchazečem na zhotovitele stavby Dopravní terminál Mariánské Lázně společností EUROVIA CS, a.s. a následně 3.10.2011 bylo zhotoviteli předáno staveniště.

Realizace dopravního terminálu byla zahájena dne 17.10.2011.

Stavba byla dokončena k 31.7.2012.

Fotogalerie (odkaz na stránky APDM, p.o.)

 

Za stránku zodpovídá Mgr. Michaela Sušaninová
Datum aktualizace 6. 9. 2011 - 05:59