Domů Témata Krizové řízení Prevence kriminality

Prevence kriminality

Aktuality, důležité strategické dokumenty, pozvánky na akce, informace o dotačních programech z oblasti prevence kriminality a mnoho dalšího naleznou zájemci z řad odborné i lacké veřejnosti o prevenci kriminality nejen v Karlovarském kraji na Bezpečnosním portálu Karlovarského kraje, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a  krizových situací v kraji a z oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality.

Portál provozují Krajský úřad Karlovarského kraje a Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje.BEZPEČNOSTNÍ PORTÁL KARLOVARSKÉHO KRAJE

 

Aktuality
přehled aktualit z oblasti prevence kriminality.
Podcast "Promluvme si preventivně"
Neformální rozhovory s odborníky, či osobami se zajímavými životními příběhy pohybujícími se v oblasti prevence kriminality, protidrogové prevenci, či oblasti závislostního chování.Válka na Ukrajině

Obavy z války a z nejisté budoucnosti asi občas zachvátí každého.
Tipy pro rodiče, jak mluvit s dětmi o válce. 
Preventivní informace pro občany Ukrajiny - podvody.   


Dohledová služba ve škole

Metodický dokument určen ředitelům škol a zástupcům územních samospráv pro zřízení pracovníka dohledové služby za účelem minimalizace rizik z venkovního prostředí například v podobě cizích osob, či agresivních rodičů.


Pozvánky na akce
Pozvánky na akce z oblasti prevence kriminality.


Dotace
Program Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
Pogram prevence kriminality na místní úrovni (MV ČR)


Strategické dokumenty
Strategické a koncepční dokumenty z oblasti prevence kriminality. Každoroční analýzy kriminality Karlovarského kraje, rizikovosti krajů a okresů v České republice.


Projekty
Projekty Karlovarského kraje z oblasti prevence kriminality.


Publikace, zprávy, důležité dokumenty
Tato sekce obsahuje nejrůznější metodiky, příručky, či zprávy. Tématem jsou například vnitřní bezpečnost, veřejný pořádek, obchod s lidmi, rizikové lokality, či bezpečnostní technologie.


Konference, semináře
Konference a semináře realizované Karlovarským krajem.


Kontakty
Kontakty na pracovníky zabývající se prevencí kriminality v rámci Krajského úřadu Karlovarského kraje, Ministerstva vnitra ČR, členy pracovních skupin, komisí a pomáhajících organizací.


Preventivně osvětové materiály
Preventivně osvětové materiály z oblasti prevence kriminality. Domácí násilí, majetková kriminalita u vodních ploch... 


Zajímavé odkazy
Zajímavé odkazy z oblasti vzdělávání, pomoci, či mapových nástrojů zobrazující data v prostoru.   

Za stránku zodpovídá Ing. Tereza Pásková
Datum aktualizace 21. 12. 2007 - 09:27