Domů Témata Doprava Odborná způsobilost

Odborná způsobilost


 

​Termíny konání zkoušek odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy velkými vozidly v roce 2023


 

Krajský úřad Karlovarského kraje, jako dopravní úřad podle ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, stanovil podle § 8 odst. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, termíny konání zkoušek odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy velkými vozidly pro rok 2023 v těchto dnech :

 

I. pololetí 

II. pololetí

19.01.2023

22.06.2023

16.02.2023

19.09.2023

14.03.2023

12.10.2023

13.04.2023

16.11.2023

16.05.2023

 14.12.2023  

16.01.2024


Zkoušky odborné způsobilosti se konají vždy od 8:00 hodin. Sraz účastníků v přízemí budovy B krajského úřadu. 

 

V případě dalších dotazů volejte na tel.: 354 222 402 (Miroslav Hrouda) nebo zasílejte dotaz na e-mail:    
miroslav.hrouda@kr-karlovarsky.cz

Za stránku zodpovídá Miroslav Hrouda
Datum aktualizace 31. 3. 2023 - 12:32