Domů Témata Doprava Informace o veřejné dopravě

Informace o veřejné dopravě

 

JÍZDNÍ ŘÁDY - portál IDOS

 

Dopis Ministerstva dopravy (1,1 MB, )o podmínkách provozu mezinárodní osobní dopravy provozované minibusy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo.

Souhrnné zprávy o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje:

 

Plán dopravní obslužnosti

Plán (1,35 MB, )dopravní obslužnosti území Karlovarského kraje na období let 2016 - 2028

Plán (3,19 MB, )dopravní obslužnosti území Karlovarského kraje na období let 2016 - 2028 - aktualizace únor 2018

Plán (2,78 MB, ) dopravní obslužnosti území Karlovarského kraje na období let 2016 - 2028 ve znění aktualizace z února roku 2018 – aktualizace červen 2022
 Plán (256,01 KB, )dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje na období let 2016 – 2028 ve znění aktualizace z února roku 2018 a aktualizace z června 2022 (dále jen „plán dopravní obslužnosti“) – aktualizace listopad 2022
 

  1. Návrh (18,72 MB, ) jízdních řádů a územní obvody autobusových linek v Karlovarském kraji v roce 2016
  2. Návrhy (974,57 KB, ) jízdních řádů autobusových linek v Karlovarském kraji - výhled
  3. Jízdní (1,31 MB, )řády na tratích Karlovarského kraje pro období GVD 2015 - 2016
  4. Návrh (2,77 MB, ) jídzních řádů na tratích Karlovarského kraje - výhled

 

Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2023 včetně změn

  • Seznam (240,9 KB, )linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2023 (část veřejná linková doprava)
  • Seznam (313,39 KB, )linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2023 (část mezikrajská veřejná linková doprava, městská hromadná doprava a drážní doprava)
  • Změny (430,09 KB, ) na seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2023 (veřejná linková doprava + mezikrajská veřejná linková doprava, městská hromadná doprava a drážní doprava)

 

Návrh železničního jízdního řádu pro Karlovarský kraj pro období let 2022 - 2023 a jeho připomínky

Návrh (1,48 MB, )železničního jízdního řádu pro Karlovarský kraj pro období let 2022 - 2023

Připomínky (291,23 KB, )k návrhům železničních jízdních řádů v Karlovarském kraji pro období let 2022 - 2023

 

Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě - Nařízení (EU) č. 181/2011

 

Předlohy žádostí o vydání licence k provozování veřejné/zvláštní linkové osobní dopravy v souvislosti s novelou zákona č. 111/1994Sb., o silniční dopravě (platné od 03.10.2017)

 

Za stránku zodpovídá Ing. Milan Novák
Datum aktualizace 2. 8. 2023 - 10:00