Domů Témata Doprava Informace a formuláře pro dopravce

Informace a formuláře pro dopravce

 

Informace a formuláře žádostí pro dopravce ve vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravě - osobní a nákladní 

 • Eurolicence
 • Finanční způsobilost
 • Odborná způsobilost
 • Ostatní formuláře potřebné po vstupu do EU
 • Zákon (124,63 KB, ) č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška (36,9 KB, ) č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení (398,21 KB, ) Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006, o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení (284,16 KB, ) Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení (542,3 KB, ) Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009, o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení (422,67 KB, ) Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009, o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení (632,86 KB, ) Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a o změně nařízení 561/2006, ve znění pozdějších předpisů
 • Potvrzení (76 KB, ) o činnostech
Za stránku zodpovídá Ing. Petr Noha
Datum aktualizace 13. 2. 2023 - 10:55