Úvodní strana > Samospráva > Vnější vztahy KK > Autonomní republika Krym

 Autonomní republika Krym

Autonomní republika Krym je samosprávné území, které je součástí Ukrajiny. Tato republika o rozloze 26 100 km2 leží na Krymském poloostrově mezi Černým a Azovským mořem, dělí se na 25 regionů: 14 rajónů a 11 městských rad. Území patřilo v průběhu dějin mnoha mocnostem, do roku 1991 byl součástí Sovětského svazu. Na Krymském poloostrově žije přibližně 2 300 000 obyvatel. Hlavním městem je Simferopol, který leží přibližně uprostřed poloostrova Krymu na řece Salgir. V současné době zde žije 341 000 obyvatel. Město je kulturním střediskem krymských Tatarů a hlavním dopravním uzlem. Samotné město založila po dobytí Krymu v roce 1784 carevna Kateřina Veliká. Mezi další významná města patří přístav Sevastopol, Kerč, Sudak nebo slunné letovisko Jalta, kde se koncem 2. světové války sešli tři nejmocnější muži světa - Churchill, Roosvelt a Stalin, aby si rozdělili svět.

Memorandum o spolupráci mezi Radou ministrů Autonomní republiky Krym a Karlovarským krajem podepsali hejtman Josef Novotný a zástupce předsedy Rady ministrů Georgij Psarev dne 1. března 2012.


Obě strany se mimo jiné dohodly na spolupráci v oblasti ekonomiky, životního prostředí, sportu, cestovního ruchu a vědecko-technické kooperaci. Memorandum bylo podepsáno v rámci XXI. Mezinárodního turistického veletrhu Krym, Lázně, Turistika 2012.

Dne 12. prosince 2013 byla podepsána rozšiřující Dohoda mezi Radou ministrů Autonomní republiky Krym a Radou Karlovarského kraje o hospodářské, vědeckotechnické a kulturní spolupráci. Tato dohoda o spolupráci konkretizuje a rozšiřuje jednotlivé body původního memoranda.

 

Realizované akce:

  • 3.3.2013 zástupci Karlovarského kraje se zúčastnili veletrhu cestovního ruchu Krym - Kurorty - Turizm
  • 27.2.2013 návštěva ukrajinského velvyslance J.E. Boryse Zajčuka na krajském úřadě 
  • 2.3.2012 delegace Karlovarského kraje navštívila Mezinárodní turistický veletrh Krym, Lázně, Turistika 2012

 

Meziregionální spolupráce, která probíhala na základě Dohody o spolupráci mezi Radou ministrů Autonomní republiky Krym a Karlovarským krajem byla momentálně až do odvolání pozastavena. Karlovarský kraj nemá v současné době partnera k bilaterální konzultaci a k plnění této dohody o spolupráci.
Za stránku zodpovídá: Mgr. Martina Dušková
Datum poslední změny: 20.11.2019 8:44