Akmolinský region

Kazachstán se rozkládá ve střední Asii a malou částí území západně od řeky Ural zasahuje též do Evropy. Na severozápadě a severu hraničí s Ruskem, na východě s Čínskou lidovou republikou, z jižní strany jsou jeho sousedy Kyrgyzstán, Uzbekistán a Turkmenistán, na jihozápadě pak přiléhá ke Kaspickému moři.

Akmolinská oblast územně zabírá sever Kazachstánu. Byla založena 14. října 1939 v rámci Kazažské SSR. V letech 1961-62 se jmenovala Celinogradská oblast a pod tímto názvem byla v letech 1962-64 součástí Celinného kraje. Má rozlohu 147 000 km². V současnosti zde žije 800 000 obyvatel. Hlavním městem této oblasti je Kokčetau, jež je střediskem lehkého průmyslu.

Společné memorandum o spolupráci si klade za cíl rozvíjet spolupráci mezi společenskými organizacemi, podniky a podnikatelskými subjekty Karlovarského a Akmolinského kraje na základě dodržování principů partnerství, rovnosti a vzájemných výhod. Realizované akce:

 

  • 24.10.2012 podpis memoranda o spolupráci u příležitosti konajícího se Kazažsko-českého fóra v Praze
Za stránku zodpovídá: Mgr. Martina Dušková
Datum poslední změny: 20.11.2019 8:45