Personální složení RHSD KK

Představitelé veřejné správy:

Ing. Petr Kulhánek   - předseda 
Ing. arch. Vojtěch Franta - člen předsednictva
Patrik Pizinger - člen předsednictva
Ing. Karel Jakobec- člen předsednictva
Ing. Jindřich Čermák
Bc. Pavel Čekan
Ing. Vít Hromádko

Představitelé zaměstnavatelských a podnikatelských svazů:

Mgr. Tomáš Linda, MBA - člen předsednictva
Ing. Rudolf Borýsek - člen předsednictva
Ing. Jan Novotný - člen předsednictva
Ing. Josef Ciglanský
Ing. Jan Mraček
Ing. Tomáš Musil,IEn
Ing. Pavel Brandl

Představitelé odborových svazů:

Bc. Věra Dimová  - členka předsednictva
Pavel Růžička - člen předsednictva
Radovan Třešňák - člen předsednictva
Vasileios Prodromou
Alena Kodýdková
Josef Mráz
Martin Novotný

Představitelé  přidružené neziskové právnické osoby:

Mgr. Pavel Janus - člen předsednictva

Personální obsazení sekretariátu RHSD KK:​

tajemník Bc. Jaroslav Sobotka
telefon: 354 222 166, 736 650 377
E​​​-mail: jaroslav.sobotka@kr-karlovarsky.cz

Kontaktní adresa:

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje
Krajský úřad Karlovarského kraje
Budova B, kancelář č. 307B
Závodní 353/88
360 06  Karlovy Vary​​

Za stránku zodpovídá: Bc. Jaroslav Sobotka
Datum poslední změny: 1.4.2021 9:32