Úvodní strana > Samospráva > Rada hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje

 Rada hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje

 Rada hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje (RHSD KK), můžeme ji také nazývat krajská tripartita, byla ustavena zakládající plenární schůzí 3. září 2009 jako dobrovolný dohadovací a iniciativní orgán zástupců zaměstnavatelů, odborů a představitelů veřejné správy pro tripartitní vyjednávání.

 
Cílem RHSD KK je vzájemně respektovanou formou dialogu dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje kraje a udržet sociální smír, jako základní předpoklad pozitivního  vývoje ekonomiky a s tím spojené životní úrovně občanů.
 
RHSD KK projednává, konzultuje, navrhuje a prosazuje řešení problémů zejména v těchto oblastech:
 
  • strategie hospodářského a sociálního rozvoje kraje,
  • zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů,
  • podmínek podnikání,
  • veřejných služeb (zdravotnictví, školství, sociální péče...),
  • pracovně právních a sociálních podmínek občanů,
  • integrace ČR v rámci Evropské unie a přeshraniční spolupráce.
 
Nejvyšším orgánem RHSD KK je plenární schůze, která je tvořena sedmičlenou a v případě přidružené neziskové právnické osoby dvoučlenou delegací partnerů, kterými jsou:
 
  •  veřejná správa,
  • odborové svazy,
  • zaměstnavatelské a podnikatelské svazy,
  • přidružená nezisková právnická osoba.

 

Výkonný​m orgánem RHSD je předsednictvo, které zasedá v mezidobí mezi jednotlivými plenárními zasedáními a je tvořeno předsedou, třemi zástupci za každou partnerskou stranu a jedním zástupcem za přidružený subjekt RHSD KK. 

 

 

Odkazy:

 

Statut (doc)

Jednací řád (doc)

Personální složení 

Záznamy z jednání plenární schůze 

Záznamy z jednání předsednictva

Za stránku zodpovídá: Bc. Jaroslav Sobotka
Datum poslední změny: 7.4.2021 9:47