Úvodní strana > Samospráva > Dokumenty KK > Výroční zpráva o poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje rok 2006

 Výroční zpráva o poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje rok 2006

KARLOVARSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

Výroční zpráva o poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje dle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím za rok 2006 (dále jen „Zákon“)

Oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností KÚKK (dále jen „Tiskové Oddělení“) plní povinnost stanovenou Zákonem, zajistit vždy v každém roce do 1. března zveřejnění Výroční zprávy o poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje v předcházejícím roce.

Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti (§15)

V roce 2006 Tiskové Oddělení zodpovědělo celkem 26 žádostí o informace dle Zákona.

Urgentní telefonické žádosti o informace vyřizuje obratem, jejich počet se neeviduje.

Krajský úřad Karlovarského kraje nevydal v roce 2006 žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§16)

Protože Krajský úřad v roce 2006 nevydal žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace, nebylo podáno ani žádné odvolání proti takovému rozhodnutí.

Opis podstatných částí rozsudků a přehled výdajů na soudní řízení (§16 ods. 4)

V roce 2006 nebyl vůči Karlovarskému kraji vynesen ve věci přezkumu rozhodnutí dle Zákona žádný rozsudek.

Výčet poskytnutých výhradních licencí (§14a)

V roce 2006 neposkytnul Karlovarský kraj žádné výhradní licence na informace.

Počet stížností na postup při vyřizování žádosti o inofrmace (§16a)

V roce 2006 neobdržel Krajský úřad žádnou stížnost.

Další informace

Poskytování informací médiím

Tiskové Oddělení vydalo během roku 2006 prostřednictvím elektronické pošty celkem 1018 písemných tiskových výstupů médiím v Karlovarském kraji i mimo něj. Mimo to pracovníci Tiskového Oddělení absolvovali 481 hlasových či audiovizuálních výstupů pro rozhlasová a televizní média.

Výhled do roku 2007

I v roce 2007 vydává Karlovarský kraj měsíčník KARLOVARSKÝ KRAJ. Měsíčník má náklad 132 tis. kusů, je zdarma distribuován 131 234 domácnostem Karlovarského kraje. K nahlédnutí je také ve vstupní hale Krajského úřadu či v Krajské knihovně.

Tiskové Oddělení publikuje aktuality z činnosti Karlovarského kraje na oficiálních webových stránkách kraje v sekci HEJTMANSKÉ LISTY. V roce 2006 zde bylo publikováno 209 aktualit a zpráv. V této sekci se také nachází elektronický archiv měsíčníku KARLOVARSKÝ KRAJ ve formátu PDF.

V sekci HEJTMANSKÉ LISTY je k nahlédnutí vždy nejaktuálnější vydání publicistického TV pořadu Karlovarského kraje TÝDEN V KRAJI, který ve spolupráci s karlovarskou kabelovou TV Duha vyrábí Tiskové Oddělení a který Tiskové Oddělení dále distribuuje dalším zájemcům z řad kabelových televizí v regionu.

Ve spolupráci s chebským Radiem Egrensis Tiskové Oddělení vyrábí publicistický pořad STŘÍPKY Z KARLOVARSKÉHO KRAJE, také s týdenní frekvencí.

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 31.3.2010 9:44