Úvodní strana > Samospráva > Dokumenty KK > Výroční zpráva o poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje rok 2004

 Výroční zpráva o poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje rok 2004

KARLOVARSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

Výroční zpráva o poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje dle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím za rok 2004

Dle Směrnice ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje (KÚKK) č. 1/2002 „K poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje“ účinné od 1. února 2002 je oddělení informací a styku s veřejností KÚKK (dále jen „tiskové oddělení“) uloženo zajistit vždy v každém roce do 1. března zveřejnění Výroční zprávy o poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje v předcházejícím roce.

Poskytování informací občanům dle zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2004 vyřídilo „tiskové oddělení“ celkem 40 žádostí o poskytnutí informace.

Písemné žádosti o informace byly podatelně krajského úřadu doručeny v naprosté většině případů v elektronické podobě. Ve spolupráci s příslušnými odbory krajského úřadu bylo tazatelům „tiskovým oddělením“ písemně obratem odpovězeno v zákonné 15denní lhůtě.

Urgentní žádosti o informace byly „tiskovým oddělením“ vyřízeny telefonicky, jejich počet se neeviduje.

Včasné a dle možností vyčerpávající poskytnutí informací (často spojené s radami a odkazy na další zdroje informací) přibližně polovina žadatelů o informace elektronickou poštou zpětně ohodnotila děkovným dopisem.

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

Protože žadatelům o poskytnutí informací bylo v roce 2004 ze strany KÚKK poskytnuto v zákonné lhůtě písemné sdělení (KÚKK nevydal žádné rozhodnutí), nebylo na KÚKK podáno žádné odvolání proti jeho rozhodnutí.

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

V roce 2004 nebyl vůči KÚKK vynesen v souvislosti ze zákonem č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím žádný rozsudek.

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2004 nebyly vůči KÚKK v souvislosti se zákonem č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím soudem stanoveny žádné sankce.

Poskytování informací médiím

„Tiskové oddělení“ v roce 2004 pokračovalo v koncepční práci započaté v roce 2001 vydáváním oficiálních tiskových zpráv a fotografií médiím a organizováním pravidelných a mimořádných tiskových konferencí.

Výhled do roku 2005

V srpnu 2003 došlo v zájmu hlubšího a skutečně celoplošného informovaní občanů Karlovarského kraje po výběrovém řízení k podpisu smlouvy mezi Karlovarským krajem a vydavatelstvím Strategic Consulting, s.r.o., o vydávání měsíčního periodika KARLOVARSKÝ KRAJ.

K vydávání vlastní osmistránkové barevné tiskoviny Karlovarský kraj přistoupil na základě dobrých zkušeností, které s vlastními krajskými novinami už od roku 2002 měly jiné české kraje.

Měsíčník KARLOVARSKÝ KRAJ pro 131 234 domácností Karlovarského kraje (údaj z února 2003) se od září 2003 tiskne v nákladu 132 tisíc kusů. Měsíčník KARLOVARSKÝ KRAJ se zdarma se distribuuje do všech domácností v Karlovarském kraji. Několik desítek výtisků je navíc k dostání ve vestibulu hlavní budovy hejtmanství.

Archiv měsíčníku KARLOVARSKÝ KRAJ a jeho datová podoba ve formátu PDF je přístupná a ke stažení v internetových HEJTMANSKÝCH LISTECH  na internetové stránce Karlovarského kraje . Datovou podobu periodika KARLOVARSKÝ KRAJ „tiskové oddělení“ rozesílá občanům na vyžádání elektronickou poštou.  

Od jara 2004 má oficiální internetová stránka Karlovarského kraje a KÚKK formu internetového portálu. Jeho součástí jsou internetové noviny Karlovarského kraje HEJTMANSKÉ LISTY, které publikuje „tiskové oddělení“ opět v podobě internetového portálu.

V HEJTMANSKÝCH LISTECH je k prohlédnutí vždy nejaktuálnější vydání publicistického TV pořadu Karlovarského kraje TÝDEN V KRAJI, který ve spolupráci s karlovarskou kabelovou TV Duha (vysílá v Karlových Varech, Sokolově a Horním Slavkově) vyrábí „tiskové oddělení“ a který „tiskové oddělení“ dále distribuuje dalším kabelovým televizím v regionu (Chodov, Nová Role).

Ve spolupráci s chebským Radiem Egrensis „tiskové oddělení“ vyrábí publicistický pořad STŘÍPKY Z KARLOVARSKÉHO KRAJE.

Za stránku zodpovídá: Tomáš Svoboda
Datum poslední změny: 31.3.2010 9:44