Úvodní strana > Samospráva > Dokumenty KK > Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

Dne 10. 3. 2005 byl zastupitelstvem Karlovarského kraje schválen Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje (PRVKUKK). Tento zásadní dokument, jež je průběžně aktualizován, slouží jako podklad územní plánovací dokumentaci, pro činnost stavebních a vodoprávních úřadů a pro činnost obcí a kraje v přenesené a samostatné působnosti.

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 20.04.2017 usnesením ZK 189/04/2017 nová 
"Pravidla pro provádění průběžné aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje", které stanovují postup pro projednávání změn v tomto Plánu a jejich následné schvalování.

 

Metodicky_pokyn_ceny_objektu_ 2020.pdfMetodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR čj: 14000/2020-15132 ze dne 25.09.2020 pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací.

 

 

Aktuální metodické pokyny

Za stránku zodpovídá: Ing. Edita Moudrá
Datum poslední změny: 2.11.2020 8:51