Úvodní strana > Samospráva > Zastoupení KK v Bruselu

 Karlovarský kraj v Bruselu

Karlovarský kraj nemá od 1. 4. 2012 stálé zastoupení v Bruselu.

Veškeré aktivity v tomto směru zajišťuje:

Ing. Lydie Stráská
vedoucí kanceláře hejtmana a vnějších vztahů
Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
e-mail:  lydie.straska@kr-karlovarsky.cz

V současné době Karlovarský kraj uzavřel s Plzeňským krajem Dohodu o spolupráci v evropských záležitostech, kterou bude Plzeňský kraj naplňovat prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Na základě této dohody poskytne Plzeňský kraj součinnost Karlovarskému kraji v evropských záležitostech.

Plzeňský kraj

Evropská kancelář Plzeňského kraje v Bruselu

Zastoupení:
Mgr. Zbyněk Prokop
Place Jamblinne de Meux 31
1030 Bruxelles
e-mail: zbynek.prokop@plzensky-kraj.cz
web: www.plzensky-kraj.cz

 

 

Za stránku zodpovídá: Mgr. Martina Dušková
Datum poslední změny: 5.12.2022 11:14