Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > INTERREG Bavorsko - Česko

 INTERREG Bavorsko - Česko

Program přeshraniční spolupráce Svobodný stát Bavorsko - Česká republika

 
2. zasedání Monitorovacího výboru programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027 se uskuteční ve dnech 29.-30. března 2023.
 
3. zasedání Monitorovacího výboru se  konat ve dnech 28.-29.11.2023.
 
Lhůta pro podávání projektů na 3. zasedání MV končí 16.08.2023 v 16:00 hod.
 
Aktuální informace a relevantní dokumenty k podání žádosti naleznete na stránkách Programu v sekci Dokumenty:
https://www.by-cz.eu/cz 

 

Upozorňujeme, že dne 2.12.2022 byly na internetových stránkách Programu (viz Aktuality https://www.by-cz.eu/cs/o-nas/aktuality//) zveřejněny aktualizované Pokyny k podávání žádostí v Jems (3. verze) a nový dokument

Pokyny k ukazatelům výstupů a výsledků (2.verze). Dále byl zveřejněn nový dokument

Formulář o zaměstnání v rámci projektu  (VZOR 1.verze).pdfFormulář o zaměstnání v rámci projektu (VZOR 1.verze)

 

Prezentace ze semináře pro žadatele, který se konal 11.11.2022 :

 

Vaše projektové záměry doporučujeme před podáním žádosti konzultovat telefonicky nebo osobně
na Oddělení přeshraničních projektů:
 

PhDr. Kamila Voštová, email: kamila.vostova@kr-karlovarsky.cz , tel. 354 222 375

Mgr. Petra Banzetová, email: petra.banzetova@kr-karlovarsky.cz , tel. 354 222 376  

Mgr. David Fronk, email: david.fronk@kr-karlovarsky.cz, tel. 354 222 612  

 

Pro možnou inspiraci dokládáme videa s příklady dříve podpořených projektů​ a prezentace projektů realizovaných v Karlovarském kraji z Programu přeshraniční spolupráce  Svobodný stát Bavorsko - Česká republika v období 2014 - 2020:  Příklady projektů_cz_by_2014-2020.pdfPříklady projektů_cz_by_2014-2020

 
Těšíme se na Vaše projekty! 
 
 
 
  Předchozí milníky Programu:
22. 9. 2022 byl slavnostně zahájen Program INTERREG Bavorsko – Česko 2021-2027.
17.3.2022 byl schválen Programový dokument programu přeshraniční spolupráce INTERREG Bavorsko - Česko 2021 - 2027: Programovy_dokument_BY-CZ_1.verze_17.03.2022.pdfProgramový dokument (pdf) .
 
12. května 2022 se uskutečnilo 1. zasedání Monitorovacího výboru  k programovému období 2021 - 2027.

 

Od 4.10.2022 do  14.12.2022, 18:00 hodin, byla otevřena výzva pro podávání projektových žádosti k projednání na 2. zasedání Monitorovacího výboru.

Dne 11.11.2022 se konal seminář pro žadatele
 
​​
Za stránku zodpovídá: Kamila Voštová
Datum poslední změny: 22.12.2022 9:59