Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > INTERREG Česko - Sasko

 INTERREG Česko - Sasko

Program přeshraniční spolupráce Česká republika -  Svobodný stát Sasko

28.7.2022 EU schválila Program přeshraniční spolupráce INTERREG Sasko - Česko 2021 - 2027.

Slavnostní zajájení programu proběhne dne 8.12.2022 v Ústí nad Labem -  bližší informace naleznete zde:
 

1.  zasedání Monitorovacího výboru  k programovému období 2021 - 2027 je plánován na 25. říjen 2022.

Předpokládané zahájení programu je 1.Q 2023. 

Aktuální informace a relevantní dokumenty naleznete na stránkách programu: https://www.sn-cz2020.eu/cz/

 

Vaše projektové záměry  doporučujeme před podáním konzultovat telefonicky nebo osobně
na Oddělení přeshraničních projektů:


Prezentace projektů 
realizovaných v Karlovarském kraji z Programu přeshraniční spolupráce 
Česká republika -Svobodný stát Sasko: Příklady projektů_cz_sn_2014-2020.pdfPříklady projektů_cz_sn_2014-2020.pdf

 ​

Za stránku zodpovídá: Kamila Voštová
Datum poslední změny: 19.10.2022 6:57