Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > Dokumentace kraje

 Dokumentace kraje

Do listinné podoby dokumentací lze nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.
 

​​​
  Platné - územně plánovací dokumentace kraje:

                 Grundsätze der Raumentwicklung des Bezirks Karlovy Vary, DE (2010)​

 

  Rozpracované dokumentace:

 
  ARCHITEKTONICKÉ STUDIE Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary

  ​ 
  Pořízené územně plánovací podklady kraje - zapsané v evidenci územně plánovací činnosti ČR: 

 

  Další pořízené studie a podkladové dokumentace kraje:

 ​ ​

Za stránku zodpovídá: Bc. Petr Křenek
Datum poslední změny: 6.1.2021 16:11