Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > Dokumentace kraje

 Dokumentace kraje

Do listinné podoby dokumentací lze nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.
 

​​​
  Platné - územně plánovací dokumentace kraje:

                 Grundsätze der Raumentwicklung des Bezirks Karlovy Vary, DE (2010)​

 
 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Zpracování architektonické studie Střední uměleckoprůmyslové školy
keramické a sklářské Karlovy Vary"
  PODÁVÁNÍ NABÍDEK BYLO UKONČENO

  ​
  Rozpracované - územně plánovací podklady kraje:

 

  Pořízené územně plánovací podklady kraje - zapsané v evidenci územně plánovací činnosti ČR: 

  Pořízené územně plánovací podklady kraje - nepodléhající zápisu do evidence územně plánovací činnosti ČR:

  Další pořízené studie a podkladové dokumentace kraje:

 ​ ​

Za stránku zodpovídá: Bc. Petr Křenek
Datum poslední změny: 9.9.2019 8:29