Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > Podklad pro vypracování  Metodiky zpracování územně analytických podkladů Karlovarského kraje (2011)

 Podklad pro vypracování  Metodiky zpracování územně analytických podkladů Karlovarského kraje (2011)

Název:  Metodika zpracování územně analytických podkladů Karlovarského kraje

Pořizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje

Zhotovitel: Ateliér T-plan, s.r.o., Praha

Hlavní cíle řešení: 
​ 

  • analýza metodických přístupů zpracování ÚAP vybraných krajů, vyhodnocení nejvhodnějšího řešení ve vztahu k ÚAP Karlovarského kraje, zejména pro část rozbor udržitelného rozvoje (RÚRU).
  • vytvoření podkladu pro metodiku zpracování ÚAP Karlovarského kraje, která  by umožnila optimálním způsobem zpracování dalších následných aktualizací ÚAP Karlovarského kraje.
     

Členění dokumentace:

                     Svazek 1 - Analytická část (PDF,1 MB)

                     Svazek 2 - Návrhová část (PDF,1,5 MB)  

Do listinné podoby dokumentace je možné nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Za stránku zodpovídá: Bc. Petr Křenek
Datum poslední změny: 13.2.2019 14:56