Úvodní strana > Region > Uzemní plánování

 Územní plánování - aktuální informace

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

10. 10. 2022
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování si Vás dovoluje pozvat
na VEŘEJNOU KONZULTACI návrhu:
 
Téma:                  Územní studie Krušné hory - západ (dostupnost rekreace)

Termín konání:   7. listopadu (pondělí) od 13.00 hodin
Místo konání:      Muzeum Královská mincovna Jáchymov, Nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov

Výklad provedou zástupci zhotovitelské firmy a pracovníci Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje. Na závěr veřejné konzultace bude poskytnut čas na dotazy. 
Řádně odůvodněné připomínky a náměty k návrhu je možné podat písemně do 6. prosince 2022 na podatelnu Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

Kompletní dokumentace je k dispozici na tomto odkazu


18. 5. 2022

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování si Vás dovoluje pozvat na metodickou poradu pro pořizovatele, projektanty a dotčené orgány v oblasti územně plánovací činnosti (bez územního rozhodování:

Téma:                  Aktuální metodické informace v oblasti územně plánovací činnosti
Místo konání:       Zastupitelský sál Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
Termín konání:    21. června 2022 od 9:00 do 14:00 hodin (prezence 8:30 – 9:00)
Přednáší:             pracovníci Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení územního
                            plánování

V sekci Metodické informace, porady a semináře v části  Porady a semináře jsou uloženy prezentace přednášek. 

Archiv aktualit

Za stránku zodpovídá: Ing. Ivana Nykodýmová, Bc. Petr Křenek
Datum poslední změny: 10.10.2022 12:03