Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > Seznam oprávněných investorů

 Seznam oprávněných investorů

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, zveřejňuje dle § 23a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam oprávněných investorů, kteří požádali, aby byly o úkonech správního orgánu při projednávání návrhů zásad územního rozvoje, územního plánu nebo regulačního plánu vyrozuměni jednotlivě.

Seznam oprávněných investorů​ - aktualizován ke dni 17. 7. 2018

Kontaktní osoba spravující seznam oprávněných investorů:

Bc. Lukáš Švéda
tel. 354 222 309
e-mail: lukas.sveda@kr-karlovarsky.cz

Za stránku zodpovídá: Ing. Ivana Nykodýmová
Datum poslední změny: 17.7.2018 10:03