Úvodní strana > Region > Vesnice roku

 Vesnice roku

Vesnice roku je tradiční soutěž obcí, kterou vyhlašují Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR.
Cílem soutěže je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost
a pestrost uskutečňování programu obnovy vesnic a zároveň upozornit širokou veřejnost na význam venkova.
Z Karlovarského kraje se po dvouleté pauze přihlásilo do krajského kola soutěže 17 obcí: Andělská Hora, Březová
u Karlových Varů, Doupovské Hradiště, Kyselka, Sadov, Hájek, Hroznětín, Těšovice, Děpoltovice, Krásno, Ovesné Kladruby, Tři Sekery, Luby, Křižovatka, Podhradí, Stará Voda, Velká Hleďsebe.
Hodnocení přihlášených obcí proběhlo v termínu od 16. 5. do 20. 5. 2022.
Přihlášené obce postupně navštívila 10 členná hodnotitelská komise složená ze zástupců vyhlašovatelů
a spoluvyhlašovatelů. Každá obec měla možnost během 2 hodinové prezentace představit svou obec a pochlubit se realizovanými projekty. Komise následně vybrala vítěznou obec, držitele Zlaté stuhy Vesnice roku Karlovarského kraje. Pro rok 2022 se vítězem krajského kola stala obec Velká Hleďsebe. Získala tím Zlatou stuhu pro vítěze, finanční dar ve výši 300.000 Kč od Karlovarského kraje a postup do celorepublikového finále, které se uskuteční
17. září 2022 v Luhačovicích.

Oceněné obce v krajském kole soutěže Vesnice roku 2022:

STUHY

Zlatá stuha - vítěz krajského kola: Velká Hleďsebe
Modrá stuha - za společenský život: Hájek
Bílá stuha - za činnost mládeže: Krásno
Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí: Andělská Hora
Oranžová stuha - za spolupráci obce a zemědělského subjektu: Děpoltovice
 
DIPLOMY

Diplom za moderní knihovnické a informační služby: Andělská Hora
Diplom za vzorné vedení kroniky: Velká Hleďsebe
Diplom za kreativní přístup k rozvoji obce: Křižovatka
Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena): Luby
Diplom za příkladnou péči o kulturní dědictví obce: Sadov
Diplom za zvýšení dopravní bezpečnosti v obci: Podhradí
Diplom za zvýšení dopravní bezpečnosti v obci: Těšovice
Diplom za rozvoj kulturního a sportovního života: Stará Voda
 
Zvláštní cena za zvelebení návsi: Tři Sekery
Mimořádné ocenění za příkladnou péči o německé hroby a přeshraniční spolupráci:Luby
Cena naděje pro živý venkov (ocenění za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích): Hroznětín
Objev roku: Březová (u Karlových Varů)
Osobnost soutěže Vesnice roku v Karlovarském kraji: starostka Jarmila Bošková - Doupovské Hradiště

CIHLY

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova              
Kategorie A - obnova, či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu: Kyselka (kino)
Kategorie B - obnova, či rekonstrukce staveb venkovské zástavby: Doupovské Hradiště (obnova návsi s autobusovou zastávkou)
Kategorie C - nové venkovské stavby: Ovesné Kladruby (vyhlídkový altán)
 
Ňamka Vesnice roku 2022 Karlovarského kraje
        
       
1. Slaná      Hájek - chléb a pečivo - Pekařství Štěpánka Hájek
2. Sladká  Andělská Hora - Andělské koláče - Andělská Café Galerie
3. Tekutá    Podhradí - domácí limonáda - Vintage Coffee Bartákovi

Jednotlivé ročníky vesnice roku v Karlovarském kraji:

Za stránku zodpovídá: Bc. Romana Špindlerová, DiS.
Datum poslední změny: 29.8.2022 8:31