Úvodní strana > Region > Vesnice desetiletí

 Vesnice desetiletí

U příležitosti 10. výročí založení Karlovarského kraje je vyhlášena soutěž „ Vesnice desetiletí v Karlovarském kraji za období 2001 – 2010“. Cílem soutěže Vesnice desetiletí je připomenutí a zviditelnění aktivit obyvatel obcí a venkova na rozvoji jejich domovů, zveřejnění rozmanitosti a pestrosti při uskutečňování programů obnovy venkova a upozornění široké veřejnosti na význam venkova.

Soutěž je organizována Karlovarským krajem podle následujících pravidel a podmínek pro vyhlášení a vyhodnocení:
a) Vyhlašovatelem soutěže je Karlovarský kraj.

b) Organizace soutěže: Soutěž bude organizována ve dvou kolech. 1. kolo je v rámci ankety Vesnice desetiletí. Komisí, na základě anketních lístků budou hodnoceny a vybrány 3 vítězné nominace, které postoupí do 2. kola. Vítězné obce krajských kol soutěže Vesnice roku v letech 2002 – 2010 nebudou v 1. kole hodnoceny a mají zajištěnu účast ve 2. kole automaticky.

c) Přihlášení a nominace: Do prvního kola se mohou přihlásit respektive mohou být nominovány všechny obce na základě anketních lístků zveřejněných v Krajských listech v průběhu ledna, února a března 2011. Soutěže se mohou zúčastnit obce vesnického charakteru, které mají maximálně 5 250 obyvatel. V soutěži bude obec hodnocena vždy jako celek, včetně všech svých místních částí. Příjem nominací do 1. kola končí 15.03.2011.

d) Organizační zabezpečení soutěže:
Ing. Milan Zukal – Karlovarský kraj, Odbor regionálního rozvoje, Závodní 233/88, 360 21 Karlovy Vary – Dvory, tel.: 353 502 226, mobil: 736 650 229, e-mail: milan.zukal@kr-karlovarsky.cz.

e) Hodnotitelská komise soutěže:
Ing. Petr Navrátil, Karlovarský kraj, náměstek hejtmana
Jitka Kočová, Ministerstvo zemědělství ČR, AZV Karlovy Vary
Mgr. Marie Mudrová, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Měst.knihovna Cheb
Ing. Milena Nováková, Ministerstvo životního prostředí ČR, Spol. pro zahr. a krajinářskou tvorbu,
Ing. Štěpánka Bergerová, Spolek pro obnovu venkova, Sdružení místních samospráv ČR,
Bc. Jana Horváthová, Ministerstvo kultury ČR, Národní památkový ústav Loket
Ing. Milan Zukal – Karlovarský kraj, odbor regionálního rozvoje.

f) Hodnocení:
a. Hodnocení prvního kola bude na základě nominací z anketních lístků provedeno hodnotitelskou komisí v termínu do 31.03.2011. Na základě obdržených návrhů v rámci ankety budou vybrány tři nominace s právem účasti ve druhém kole soutěže. Obce, které byly vítězi krajského kola soutěže Vesnice roku v letech 2002 – 2010 nebudou v 1. kole hodnoceny a mají zajištěnu účast ve 2. kole automaticky.
b. Hodnocení v obou kolech bude provedeno 7 člennou odbornou komisí dle kritérií, jaká platí pro soutěž Vesnice roku.

g) Ocenění:
Ve 2.kole budou vyhodnocena první tři místa. Obce na 4. – 12. místě budou vyhodnoceny bez určení pořadí: 1.místo - finanční dar 120.000,-Kč
2.místo – finanční dar 80.000,-Kč
3.místo – finanční dar 40.000,-Kč
4. – 12.místo - finanční dar á 20.000,-Kč
Oceněné obce kromě finančního daru obdrží ještě diplom a věcný dar.

h) Slavnostní vyhlášení:
Slavnostní vyhlášení soutěže „Vesnice desetiletí v Karlovarském kraji za období 2001 - 2010“ se uskuteční v termínu do 30.06.2011.

Anketní lístek

Výsledky soutěže Vesnice desetiletí

Za stránku zodpovídá: Ing. Milan Zukal
Datum poslední změny: 7.11.2013 8:43