Úvodní strana > Region > veletrhy_v_roce_2016

 veletrhy_v_roce_2016

Veletrhy 2016

Odbor regionálního rozvoje zajišťuje účast Karlovarského kraje na veletrzích, výstavách a prezentacích zaměřených na investiční příležitosti, nemovitosti a rozvojové projekty, prezentaci projektů místních akčních skupin a mikroregionů podpořených v rámci Programu obnovy venkova a související se soutěží Vesnice roku a také v prezentace v oblasti cyklistiky, běžeckého lyžování a vodácké turistiky. V roce 2016 se předpokládá účast Karlovarského kraje na těchto veletrzích a výstavách:
 
FOR BIKES Praha, PVA Letňany Praha 1. - 3. 4. 2016 - veletrh je zaměřený na představení dynamicky se rozvíjejících projektů cyklotras, cyklostezek a cyklodopravy ve městech a v jednotlivých regionech ČR. Prostor je i pro prezentaci aktivní dovolené v rámci organizované cykloturistiky. 
Schedhalle Pöβneck v termínu 29.4. - 1. 5. 2016- regionální výstava v kraji Saale-Orla-Schau (Durynsko). Veletrh regionálního charakteru s pravidelnou českou účastí Karlovarského kraje a dalších firem a institucí. Široké spektrum vystavovatelů od řemesel až po místní autoprodejce, nabídky finančních služeb, prezentaci uměleckých ateliérů, lázní, wellness zařízení i propagace turistických příležitostí v oblasti Durynského lesa.
Výstava Má vlast cestami proměn 2016 – v Praze na Vyšehradě dne 21. 5. 2016. Následně výstava putuje rok po České republice. Národní putovní výstava představuje veřejnosti dobré příklady zvelebování opomíjených míst v sídlech a krajině naší vlasti. Přináší svědectví o proměnách polozbořených staveb v důstojné objekty s užitečnou náplní, o poškozených lokalitách navrácených k přírodním principům, o zvelebených parcích, nádražích, náměstích, návsích. Přispívá k posílení osobního i národního sebevědomí a k šíření dobré pověsti naší země v zahraničí. 
 
Hlavní cíle účasti:
·         představit Karlovarský kraj jako územně-samosprávný celek,
·         společným stánkem zaštítit a umožnit přímou účast k prezentaci městům, komorám, sdružením obcí a místním akčním skupinám, předpokládá se přímá účast města Ostrov a MAS 21 a nepřímá spoluúčast formou zprostředkované prezentace dalších měst a obcí, mikroregionů a MAS a rovněž i drobných podnikatelů a živnostníků,
·         podpořit spolupráci s ostatními kraji České republiky,
·         podpořit spolupráci s přeshraničním regionem,
·         vstoupit v pozitivním smyslu do podvědomí návštěvníků veletrhu,
·         formou nástěnných panelů a případně DVD projekce prezentovat již úspěšné realizované a připravované rozvojové projekty.
 
Účast Karlovarského kraje:
 
FOR BIKES Praha – prezentace projektů a aktivit zejména v oblasti cyklistiky a cestovního ruchu ve stánku o velikosti 12 m². Spolupráce a podpora měst a obcí (Karlovy Vary, Ostrov, Cheb, Sokolov, Mariánské Lázně, Loket, mikroregiony a místní akční skupiny).
 
Saale-Orla-Schau – Pöβneck – vlastní expozice Karlovarského kraje na 12 m² s předpokladem spoluúčasti dalších subjektů z regionu (řemeslníci, drobní podnikatelé, infocentra, obce a města) ve spolupráci s městem Cheb.
 
Má vlast cestami proměn 2016 – Praha Vyšehrad - účast kraje zaměřena na prezentaci venkovského prostředí a ve spolupráci s MAS, s mikroregiony a sdruženími obcí prezentuje ukázky z uskutečňování programů obnovy vesnic. Součástí je i prezentace regionálních potravin oceněných v rámci krajského kola. Výstava se koná na volné ploše na Vyšehradě.
 
V následující tabulce jsou uvedeny veletrhy, na kterých je navrhována účast, včetně předpokládaných nákladů na zajištění veletrhu či výstavy.
 
Veletrh
Termín
plocha pro KK m2
Předpokládané náklady na výstavní plochu pro KK celkem
FOR BIKES Praha
  1. -  3.4.
12
46 500,00 Kč
SAALE-ORLA-SCHAU Pöβneck
29.4. - 1.5.
12
35 000,00 Kč
MÁ VLAST Praha Vyšehrad
21. – 22.5.
15
60 500,00 Kč
CELKEM
 
 
         142 000,00 Kč
 
Předpokládané náklady zahrnují pronájem výstavní plochy, stavbu expozice, základní vybavení (informační pult, jednací stůl a židle,…), společné zázemí, úklid, zápis v katalogu, dopravu, vystavovatelské průkazy, akreditační a jiné poplatky. V této ceně nejsou zahrnuty pobytové a cestovní náklady.
Za stránku zodpovídá: Ing. Milan Zukal
Datum poslední změny: 28.4.2016 12:53