Úvodní strana > Region > Veletrhy v roce 2015

 Veletrhy v roce 2015

Veletrhy 2015
 
Odbor regionálního rozvoje zajišťuje účast Karlovarského kraje na veletrzích, výstavách a prezentacích zaměřených na investiční příležitosti, nemovitosti a rozvojové projekty, prezentaci projektů Místních akčních skupin a Mikroregionů podpořených v rámci Programu obnovy venkova a související se soutěží Vesnice roku a také v prezentace v oblasti cyklistiky, běžeckého lyžování a vodácké turistiky. V roce 2015 se předpokládá účast Karlovarského kraje na těchto veletrzích a výstavách:
 
MIPIM CANNES – Karlovarský kraj se na základě rozhodnutí Rady Karlovarského kraje zúčastnil společně se Středočeským krajem Veletrhu realitních a investičních příležitostí MIPIM 2015, který se konal 10. – 13. března 2015 ve francouzském Cannes. Společná účast pro kraje přinesla nejen snížení nákladů, ale také možnost získání výhodnějšího umístění stánku a využití zkušeností Středočeského kraje při přípravě společné prezentace. MIPIM je mezinárodní veletrh, kterého se účastní města, kraje, developeři, investoři, rozvojové agentury, odborní konzultanti. Je zaměřen na realitní trh, investiční příležitosti, nové developerské projekty, architektonické trendy a územní rozvoj v oblasti nemovitostí.
FOR BIKES Praha, PVA Letňany Praha 27.-29.3.2015 - veletrh je zaměřený na představení dynamicky se rozvíjejících projektů cyklotras, cyklostezek a cyklodopravy ve městech a v jednotlivých regionech ČR. Prostor je i pro prezentaci aktivní dovolené v rámci organizované cykloturistiky. 
Schedhalle Pöβneck v termínu 8.-10.5.2015- regionální výstava v kraji Saale-Orla-Schau (Durynsko). Veletrh regionálního charakteru s pravidelnou českou účastí Karlovarského kraje a dalších firem a institucí. Široké spektrum vystavovatelů od řemesel až po místní autoprodejce, nabídky finančních služeb, prezentaci uměleckých ateliérů, lázní, wellness zařízení i propagace turistických příležitostí v oblasti Durynského lesa.
Výstava Má vlast cestami proměn 2015 – v Praze na Vyšehradě dne 9.-10.5.2015. Následně výstava putuje rok po České republice. Národní putovní výstava představuje veřejnosti dobré příklady zvelebování opomíjených míst v sídlech a krajině naší vlasti. Přináší svědectví o proměnách polozbořených staveb v důstojné objekty s užitečnou náplní, o poškozených lokalitách navrácených k přírodním principům, o zvelebených parcích, nádražích, náměstích, návsích. Přispívá k posílení osobního i národního sebevědomí a k šíření dobré pověsti naší země v zahraničí. 
 
Hlavní cíle účasti:
·         představit Karlovarský kraj jako územně-samosprávný celek,
·         představit domácím i zahraničním návštěvníkům investiční příležitosti Karlovarského kraje v podobě nabídky aktualizovaného webového portálu průmyslových zón, brownfieldů, rozvojových projektů Karlovarského kraje a ve spolupráci s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání p.o. i možnosti podnikání v Karlovarském kraji
·         společným stánkem zaštítit a umožnit přímou účast k prezentaci městům, komorám, sdružením obcí a Místním akčním skupinám. Předpokládá se přímá spoluúčast KARP, p.o., a města Sokolov a nepřímá spoluúčast formou zprostředkované prezentace dalších měst a obcí, mikroregionů a MAS a rovněž i drobných podnikatelů a živnostníků,
·         podpořit spolupráci s ostatními kraji České republiky,
·         vstoupit v pozitivním smyslu do podvědomí návštěvníků veletrhu,
·         formou nástěnných panelů a případně DVD projekce prezentovat již úspěšné realizované a připravované rozvojové projekty.
 
Účast Karlovarského kraje:
 
MIPIM CANNES – společný stánek Karlovarského a Středočeského kraje na ploše 21 m² pro prezentaci průmyslových zón, brownfieldů, rozvojových projektů Karlovarského kraje a ve spolupráci s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání p.o. i možnosti podnikání v Karlovarském kraji.
 
FOR BIKES Praha – prezentace projektů a aktivit zejména v oblasti cyklistiky a cestovního ruchu ve stánku o velikosti 9 m². Spolupráce a podpora měst a obcí (Karlovy Vary, Ostrov, Cheb, Sokolov, Mariánské Lázně, Loket, mikroregiony a Místní akční skupiny).
 
Saale-Orla-Schau – Pöβneck – vlastní expozice Karlovarského kraje na 12 m² s předpokladem spoluúčasti dalších subjektů z regionu (řemeslníci, drobní podnikatelé, infocentra, obce a města) ve spolupráci s městem Cheb a ONE Vision Cheb.
 
Má vlast cestami proměn 2015 – Praha Vyšehrad - účast kraje zaměřena na prezentaci venkovského prostředí a ve spolupráci s MAS, s mikroregiony a sdruženími obcí prezentuje ukázky z uskutečňování programů obnovy vesnic. Součástí je i prezentace regionálních potravin oceněných v rámci krajského kola. Výstava se koná na volné ploše na Vyšehradě.
Za stránku zodpovídá: Ing. Milan Zukal
Datum poslední změny: 28.4.2016 12:56